"zainteresowany" English translation

PL

"zainteresowany" in English

PL zainteresowany
volume_up
{masculine}

1. law

zainteresowany (also: protoplasta)

Synonyms (Polish) for "zainteresowany":

zainteresowany

Context sentences for "zainteresowany" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishOznaczało to, że każdy poseł, który był zainteresowany tą kwestią, mógł wziąć udział.
This meant that every Member who was interested in this issue could take part.
PolishMówiłem już, że nie jestem zainteresowany wprowadzaniem podziałów w Europie.
As already discussed, I am not interested in partitioning off Europe.
PolishCieszymy się, że Tadżykistan jest zainteresowany współpracą oraz wspieramy jego wysiłki.
We welcome Tajikistan's interest in cooperation and support its efforts.
PolishByłbym również zainteresowany tym, by usłyszeć odpowiedź na następne pytanie.
I would also be interested to hear the answer to another question.
PolishPrzeprowadziłem się do Chicago z Bostonu 10 lat temu, zainteresowany nowotworami i chemią.
I moved to Boston 10 years ago, from Chicago, with an interest in cancer and in chemistry.
PolishJestem bardzo zainteresowany takimi kreatywnymi zastosowaniami.
I'm a little more interested in the kind of creative applications we can do with this.
PolishJestem zainteresowany tymi rzeczami i nie będę się tego wstydził."
I'm kind of into this stuff, and I'm going to stop being embarrassed."
PolishDlaczego nikt nie jest zainteresowany zapewnieniem, by żywność była tak naturalna, jak to tylko możliwe?
Why is no one interested in ensuring that foodstuffs are as natural as possible?
PolishAle ja nie byłem zainteresowany sprzedawaniem whisky, chciałem sprzedawać lód.
But I wasn't into selling whiskey; I was into selling ice.
PolishW każdym razie były to czasy kiedy byłem głównie zainteresowany kolekcjonowaniem wyimaginowanych historii.
Anyway, it was a time when I was mainly interested in collecting imaginary stories.
PolishJeśli ktoś jest zainteresowany, chętnie z nim porozmawiam.
And if any of you are interested in that, I would love to speak with you.
PolishSpołecznie odpowiedzialne inwestycje - nikt nie jest nimi zainteresowany.
Talk about sustainable investment, no one is interested.
PolishSą to zatem zagadnienia, Pani Poseł Harms, którymi jestem zainteresowany.
Therefore, these are issues that interest me, Mrs Harms.
PolishZauważyłam, że żaden z naszych przedstawicieli politycznych nie był zainteresowany zmianami klimatycznymi.
I noted that none of our political representatives was concerned about climate change.
PolishZacznę od kwestii, którymi - z tego, co wiem - Parlament Europejski jest żywo zainteresowany.
I will begin with the issues in which I know there is a strong interest in the European Parliament.
Polish(Śmiech) Einstein jest bardzo zainteresowany tematem Penelopy.
(Laughter) Einstein's especially interested in Penelope's talk.
Polish~~~ I myślę, że zawsze byłem zainteresowany tym co nazywamy osobistą ekspresją.
And I think that's what I've always been interested in, is that -- which is a personal kind of expression.
PolishSingapur również jest zainteresowany budowaniem miast.
The other place that's very interested in city building is Singapore.
PolishZ kolei francuski bank, którego ofertą jesteś zainteresowany, może wymagać, abyś miał adres zamieszkania we Francji.
Or the French bank you are interested in may insist that you have a local address.
PolishJestem osobiście bardzo zainteresowany wynikami tej analizy.
I have a very particular personal interest in this inventory.