"zakup" English translation

PL

"zakup" in English

PL zakup
volume_up
{masculine}

zakup (also: skup, nabytek, kupno)
Zakup nowego oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji
Purchase of new software for the operation of the Agency
Środki przeznaczone są na także zakup, wynajem i pielęgnację roślin.
It also covers purchase, rental and maintenance of plants.
Zakup nowego oprogramowania dla określonych projektów
Purchase of new software for specified projects
potrzeba wprowadzenia poparcia dla wspólnych zakupów drogich maszyn i wyposażenia, których jeden rolnik używa rzadko.
the need to introduce support for the joint acquisition of expensive machinery and equipment which is used infrequently by each individual farmer.
Pozyskania są tym samym co konwersje: podejmowanymi przez klientów działaniami, które uznajesz za cenne, np. dokonanie zakupu lub zarejestrowanie się w celu otrzymywania dodatkowych informacji.
Acquisitions are the same thing as conversions: they're actions your customers take that you think are valuable, such as completing a purchase or signing up to receive more information.
zakup (also: kupno)
volume_up
taking {noun}
Robicie krok w tył i ograniczacie o połowę obowiązujące obecnie poziomy mające zastosowanie do zakupów towaru przez osoby fizyczne.
You are taking a step backwards and halving current levels for purchase by private individuals.
W ramach tego programu, konsumenci otrzymują rekompensatę za złomowanie starszych niż 10-letnie samochodów, która stanowi rabat przy zakupie nowego samochodu.
Under this programme, consumers are compensated for taking cars more than 10 years old to be scrapped with a premium which will be used as a down payment for purchasing a new car.
zakup (also: kupno)

Synonyms (Polish) for "zakup":

zakup

Context sentences for "zakup" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishOczywiście dlatego, że zakup drewna na rynku światowym jest bardzo tani.
Obviously because it is very cheap to buy timber on the world market.
PolishZakup najłatwiejszych wysiłków w krajach trzecich jest również nieetyczny.
It is also unethical to buy the easiest efforts in third countries.
PolishNatomiast w przypadku innych dóbr zakup można odłożyć lub w ogóle z niego zrezygnować.
In the case of other products, people may delay their decision to buy or even decide not to do so.
PolishW ramach tych działań obywatele mieliby podobno otrzymywać środki finansowe na zakup nowych samochodów.
These measures would supposedly provide financing for citizens to buy new cars.
PolishTutaj w Dolinie Krzemowej macie rzeczy takie jak opcje na zakup akcji.
You guys have things here in Silicon Valley like stock options.
PolishMasz jeden typ konwersji (np. zakup), ale różne wartości CPA dla poszczególnych produktów.
You have one conversion type (such as purchases), but different CPA values for different products.
PolishSłyszałam od pasterzy że wykorzystali otrzymane pieniądze na zakup kilku kolejnych kóz.
So I would hear from goat herders who had used that money that they had received to buy a few more goats.
PolishJabra SP5050 - Najlepszy zakup, Auto Express UK - Najlepsze akcesorium mobilne, Mobile Business, Wielka Brytania
Jabra SP5050 - Best Buy, Auto Express UK - Best Mobile Accessory, Mobile Business UK
PolishZakup nowego sprzętu komputerowego na potrzeby operacyjne Agencji
Purchases of new hardware for the operation of the Agency
PolishObywatele nie będą zmuszeni wydawać tak wielkich pieniędzy na zakup energii.
They will not have to spend so much on energy.
PolishZakup samochodu to często największy wydatek gospodarstw w Unii Europejskiej, po kupnie domu.
Buying a car is often the biggest expenditure households in the European Union have, after buying a house.
PolishJabra BT3030 - Dobry zakup, Smartlife International, Wielka Brytania
Jabra BT3030 - Hot Buy, Smartlife International UK
PolishOznacza to, że aby móc pozwolić sobie na zakup tej żywności, dziś potrzebuje on tylko jednej trzeciej tego czasu.
This means he only required a third as much time in order to be able to afford this food.
PolishZakup firmy z już ugruntowaną strukturą może okazać się korzystny dla rozwijania działalności.
Buying an enterprise, with an already established structure, can prove advantageous for expanding a business.
PolishJABRA BT5020 - Najlepszy zakup, Sunday Times InGear, Wielka Brytania
Jabra BT5020 - Best Buy, Sunday Times InGear, UK
PolishW pozycjach wydatków administracyjnych instytucji UE figurują wydatki na zakup i dzierżawę budynków.
The administrative expense items of EU institutions include expenses for purchasing and leasing buildings.
PolishNasi żołnierze giną od bomb podkładanych przez Talibów, ponieważ nie stać nas na zakup pojazdów odpornych na eksplozję.
Our soldiers are killed by Taliban bombs because we cannot afford blast-proof vehicles.
PolishProwadzący rozdawali kupony zniżkowe na zakup moskitier.
And this one that was in Kenya, they went around and distributed to people vouchers, discount vouchers.
PolishJest to kryzys siły nabywczej godzący w najuboższych, którzy nie mogą już pozwolić sobie na zakup żywności.
This is a purchasing power crisis, which hits the most destitute who can no longer afford to buy food.
PolishPorsche znalazło nowy sposób zarabiania pieniędzy, który polega na objęciu opcji na zakup akcji Volkswagena.
Porsche has found a new way of making money, and that is to take up options to buy shares in Volkswagen.