"zamieszczać" English translation

PL

"zamieszczać" in English

PL

zamieszczać [zamieszczam|zamieszczałbym] {imperfective verb}

volume_up
Można usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na swoim komputerze i wybrać w większości przeglądarek opcję blokowania, która uniemożliwia zamieszczanie tych plików.
You can delete all the cookies already on your computer and you can set most browsers to block them being placed.

Context sentences for "zamieszczać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNa tej stronie staramy się zamieszczać drogowskazy do tych różnych informacji.
On this site we try to provide signposts to this information.
PolishTutaj będziemy zamieszczać informacje na temat wszelkich zmian dotyczących połączeń oferowanych przez PolskiBus.com.
Here we will keep you informed about changes to PolskiBus routes.
PolishW końcu zdecydowali, wcale nie jednogłośnie, nie zamieszczać jego nazwiska, mimo że prawie wszystkie inne media to robiły.
They eventually decided -- not unanimously by any means -- not to include his real name, despite the fact that nearly all media reports did.
PolishDo dzisiejszego dnia na stronie o Star Wars Kid na samej górze widnieje ostrzeżenie, że nie należy zamieszczać na stronie jego nazwiska.
And to this day, the page for Star Wars Kid has a warning right at the top that says you are not to put his real name on the page.
PolishTym razem założyliśmy też stronę na Facebooku aby wykonawcy mogli zamieszczać swoje wrażenia jaki to było dla nich przeżycie, czego doświadczali śpiewając.
And we also put a page on Facebook for the singers to upload their testimonials, what it was like for them, their experience singing it.
PolishZ tego powodu nie zgadzamy się z propozycją, by na etykiecie każdego produktu wytworzonego przy pomocy nanomateriałów obowiązkowo zamieszczać taką oddzielną informację.
For this reason we are against the suggestion that any product made with the aid of nanomaterials should have this separately stated on the label.
PolishWtedy to właśnie zacząłem zamieszczać moje pierwsze filmy na YouTubie, swego rodzaju dodatkowe materiały dla kuzynów, coś, co pomogłoby im w utrwalaniu tego, czego się nauczyli.
And I started putting the first YouTube videos up really just as a kind of nice-to-have, just a supplement for my cousins -- something that might give them a refresher or something.