"zaopatrzyć się w" English translation

PL

"zaopatrzyć się w" in English

PL zaopatrzyć się w
volume_up
{reflexive verb}

1. "coś"

zaopatrzyć się w (also: zrobić zapasy)
zaopatrzyć się w (also: zrobić zapasy)

Similar translations for "zaopatrzyć się w" in English

zaopatrzyć verb
się pronoun
w preposition
w pronoun
English

Context sentences for "zaopatrzyć się w" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMusimy zaopatrzyć się w powszechne, miarodajne i spójne wskaźniki na szczeblu europejskim.
We need to equip ourselves with common, reliable and consistent indicators at European level.
PolishNależy zaopatrzyć się w następujące produkty:
The following supplies should be assembled:
PolishIdą zaopatrzyć się w przeróżne rzeczy.
They go shopping for all sorts of things.
PolishMusimy wzmacniać solidarność pomiędzy państwami członkowskimi i zaopatrzyć się w środki odpowiednie do efektywnej kontroli granic zewnętrznych.
We must reinforce solidarity among the Member States and equip ourselves with the appropriate resources to effectively control the external borders.
PolishUważam, że Unia Europejska powinna zaopatrzyć się w ogólne ramy odniesienia służące ochronie obywateli w sektorze, który w ostatnich latach znacznie się rozwinął.
I believe that it is vital for the European Union to equip itself with a general reference framework designed to protect citizens in a sector which has grown significantly in recent years.
PolishNadeszła pora, aby pójść krok dalej i zaopatrzyć się w nowe instrumenty tak, aby problemami w dziedzinie opodatkowania zajmować się równolegle z kwestiami integracji i liberalizacji rynku.
It is now time to go a step further and equip ourselves with new instruments so that issues in the field of taxation are dealt with alongside market integration and liberalisation.