"zapełnić" English translation

PL

"zapełnić" in English

EN

PL zapełnić
volume_up
{verb}

Dlatego umieściłem tam zaledwie roboty i karaluchy, ale możesz zapełnić to czymkolwiek zechcesz.
And so I just put robotic and natural cockroaches out there, but you can fill in whatever you want.
To więcej niż trzeba, aby zapełnić cały dzień na czerwcowym szczycie.
That is more than enough to fill a full day at the June Summit. This half-day troika is a pathetic response.
W okresie 5-10 lat ponownie będzie po prostu zbyt mało mężczyzn, aby zapełnić wszystkie wolne etaty na różnych szczeblach.
In five to ten years, there will again simply be too few men to fill the vacancies at various levels.

Synonyms (Polish) for "zapełnić":

zapełnić

Context sentences for "zapełnić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMożemy wtedy zapełnić ją ponownie innymi komórkami, zachowując naturalne naczynia krwionośne.
And we then can re-perfuse the liver with cells, preserving the blood vessel tree.
PolishDo wieczora mógłbym zapełnić całą książkę opowieściami związanymi z prawem pochodzącymi od tej jednej nauczycielki.
At the end of this day I could have filled a book just with stories about law from this one teacher.
PolishMusimy zapełnić te luki w naszym społeczeństwie, w których terroryzm może rozkwitać, luki, które powstały wskutek źle rozumianej tolerancji.
We must close the gaps in our society in which terrorism can thrive, gaps that have arisen from misplaced tolerance.
PolishPolegało to na tym, że użyliśmy materiału biologicznego jako "mostu" na którym komórki organizmu pacjenta mogły się rozwijać, zapełnić ubytek, i zregenerować tkankę.
What we did was we actually used the biomaterial as a bridge so that the cells in the organ could walk on that bridge, if you will, and help to bridge the gap to regenerate that tissue.