"zaprzeczać" English translation

PL

"zaprzeczać" in English

PL zaprzeczać
volume_up
[zaprzeczam|zaprzeczałbym] {imperfective verb}

1. general

Inni uczestniczy dzisiejszej debaty długo dyskutowali, ale lepiej jest powtarzać po sobie niż sobie zaprzeczać.
(FR) Mr President, other speakers here today have debated the subject at length, but it is better to repeat ourselves than to contradict each other.
I oczywiście żyjemy w społeczeństwie w którym o to chodzi zaprzeczanie rzeczywistości innych ludzi.
And of course we live in a society that's all about contradicting other peoples' reality.
Konieczne było też, w pewnym sensie, zaprzeczanie sobie nawzajem przez te dwa systemy, w konsekwencji czego każdy z nich pozyskiwał przyjaciół, gdzie tylko mógł.
And it was necessary in some way for these to contradict each other, and as a consequence you have to make friends wherever you can get them.
Jest to zwycięstwo popularnej suwerenności: nie możemy zaprzeczać temu oczywistemu faktowi.
It is a victory for popular sovereignty: we cannot deny this simple fact.
Nie możemy jednakowoż zaprzeczać historycznej zmianie, jaką stanowią zmiany klimatu.
One cannot, however, deny the historic change in direction represented by the climate issue.
Jeżeli woda jest naszym prawem - a absurdem byłoby temu zaprzeczać - to nie może być zarazem towarem.
If it is a right - and it is absurd to deny it - then it cannot also be a commodity.
Zaprzeczanie rzeczywistości to akt rażącego niedbalstwa.
The denial of reality is an act of gross negligence.
Zaprzeczanie przychodzi łatwo, ale nie po to zająłem się polityką, żeby szukać łatwych opcji.
Denial is the easy option, but I did not go into politics to fight for easy options.
Wydaje się, że obydwaj próbują zaprzeczać faktom - a są one takie, że strefa euro jest w kryzysie i stoimy na krawędzi zapaści.
It would appear that they are both in denial - denial of the fact that the eurozone is in crisis and we are now on the brink of collapse.

3. law: "czemuś"

Context sentences for "zaprzeczać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJak wytłumaczyć, gdy inni są w stanie osiągnąć rzeczy, które wydają się zaprzeczać wszystkim założeniom?
Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions?
PolishJednakże nie może to zaprzeczać oczywistemu faktowi, że przed nami jeszcze długa droga i że wciąż mamy dużo do zrobienia.
This, however, cannot mean denying the obvious: there is still a long way to go, we still have a lot of work ahead.
PolishNie ma sensu temu zaprzeczać.
There is absolutely no point in denying that.
PolishNie ma sensu temu zaprzeczać.
Polish. - (FR) Tak, jestem głęboko przekonany, że w Europie istnieje potrzeba imigracji, jak pan poseł Ortega słusznie zauważył, i nie zamierzamy temu zaprzeczać.
President-in-Office of the Council. - (FR) Yes, I do believe, as Mr Ortega has quite rightly pointed out, that there is a need for immigration in Europe, and we are not denying that.