"zawartość" English translation

PL

"zawartość" in English

PL zawartość
volume_up
{feminine}

1. general

zawartość (also: treść, treści, spis treści, materiały)
Zawartość wkładu dwukomorowego ulega zmieszaniu we wstrzykiwaczu Preotact pen.
The contents of the dual-chamber cartridge is mixed in the Preotact pen.
Wstrzyknij zawartość strzykawki do fiolki, naciskając tłok.
Empty the contents of the syringe into the vial by pushing on the plunger rod.
Następnie saszetkę należy rozedrzeć we wskazanym miejscu i spożyć zawartość.
Then tear the sachet open as indicated and take the contents directly.
zawartość (also: satysfakcja, zadowolenie, treść, materiał)
Aby wpisać zawartość w pustej komórce, kliknij komórkę i wpisz zawartość.
To enter content in an empty cell, click the cell and add your content.
Zawartość jest określana w odniesieniu do najmniejszej mierzalnej zawartości.
The content is defined in terms of the smallest measurable content.
Zawartość kapsułki: makrogol polisorbat powidon butylohydroksyanizol
Capsule content: macrogol polysorbate povidone butylated hydroxyanisole

2. IT

zawartość (also: treść)
volume_up
body {noun}
Stuknąć wąską część pipety by upewnić się, że zawartość pozostała w głównej części pipety.
Tap the narrow part of the pipette to ensure the contents remain within the main body of the pipette.
Lekarz może zalecić wykonanie oznaczenia zawartości żelaza w organizmie.
Your doctor will also ask you to come in for tests to monitor body iron load.
Dawka dobowa wynosi 30 mg połączenia składników czynnych na kg masy ciała, przy czym zawartość jednej strzykawki odpowiada masie ciała konia 500 kg.
The daily dose is 30 mg combined active ingredients per kg body weight the equivalent to the contents of one syringe for a 500 kg horse

Context sentences for "zawartość" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZawartość fiolki 350 mg może być również odtworzona w jałowej wodzie do wstrzykiwań.
Vials of 350 mg/ vial can also be reconstituted with sterile water for injections.
PolishZawartość fiolki 500 mg może być również odtworzona w jałowej wodzie do wstrzykiwań.
Vials of 500 mg/ vial can also be reconstituted with sterile water for injections.
PolishZawartość fiolki leku HYCAMTIN 4 mg należy rozpuścić w 4 ml wody do wstrzykiwań.
HYCAMTIN 4 mg vials must be reconstituted with 4 ml water for injections.
PolishJest to ważna informacja dla pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.
To be taken into consideration by patients on a controlled sodium diet.
PolishAby podać 250 dorypenemu, należy podać całą pozostałą zawartość worka.
Infuse all of the remaining solution to administer a 250 mg dose of doripenem.
PolishNależy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.
To be taken into consideration by patients on a controlled sodium diet.
PolishFiolka jest przeznaczona do jednorazowego użytku; niezużytą zawartość należy wyrzucić.
A vial is suitable for single use only; unused portions must be discarded.
PolishIm wyżej na obrazku, tym wyższa zawartość danego składnika w suplemencie.
So the higher up the image, the more evidence there is for each supplement.
PolishNależy to wziąć pod uwagę przy stosowaniu u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.
This should be taken into consideration by patients on a controlled sodium diet.
PolishZawartość alkoholu w produkcie leczniczym może mieć wpływ na działanie innych leków.
The amount of alcohol in this medicinal product may alter the effects of other medicines.
PolishZe względu na zawartość azotanu może powodować poważne interakcje z syldenafilem.
Due to the nitrate component it has the potential to have serious interaction with sildenafil.
PolishNie podawać, jeśli stwierdzi się zmianę zabarwienia albo zawartość stałych cząstek.
 446 Do not use if discolouration or particulate matter is present.
PolishZe względu na zawartość azotanu może powodować poważne interakcje z wardenafilem.
Due to the nitrate component it has the potential to have serious interaction with vardenafil.
PolishKażda niewykorzystana zawartość fiolek musi być natychmiast usunięta, zgodnie z lokalnymi
Any unused portion in the vials must be immediately discarded in accordance with local
PolishPacjenci kontrolujący zawartość sodu w diecie powinni wziąć to pod uwagę.
To be taken into consideration by patients on a sodium controlled diet.
PolishPacjenci kontrolujący zawartość sodu w diecie powinni to wziąć pod uwagę.
To be taken into consideration by patients on a sodium controlled diet.
PolishZawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni (przechowując w temperaturze 25°C).
After withdrawal of the first dose, the product may be stored for 28 days at 25ºC.
PolishPo przygotowaniu zawartość eptoterminy alfa w preparacie Opgenra wynosi 1 mg/ ml.
After reconsistuation, Opgenra contains 1 mg/ml eptotermin alfa.
PolishNależy to uwzględnić u pacjentów na diecie z ograniczoną zawartość sodu.
To be taken into consideration by patients on a controlled sodium diet.
PolishPonadto można skopiować zawartość na jednym komputerze, a następnie wkleić ją na innym.
To copy a selection using the web clipboard menu, follow these steps: