"zawiły" English translation

PL

"zawiły" in English

PL zawiły
volume_up
{adjective masculine}

zawiły (also: niezrozumiały, tajemniczy)
Sądzę, że wszyscy mówcy, począwszy od pani komisarz, podkreślili nieco zawiły charakter komitologii.
I think that all the speakers, starting with the Commissioner, have highlighted the somewhat abstruse nature of comitology.
w imieniu grupy IND/DEM. - (EL) Pani przewodnicząca! Kwestia porozumień transgranicznych nie jest tak zawiła jak teksty Lizjasza czy Cycerona.
. - (EL) Madam President, the question of cross-border agreements is not an abstruse matter like reading texts by Lysias or Cicero.
(DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! To, co właśnie powiedział pan poseł Simpson, faktycznie jest bardzo zawiłe; w rzeczy samej stawia on całą sprawę na głowie.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, what Mr Simpson has just said is really quite abstruse; indeed, he turns the whole matter on its head.
Mamy za sobą kilka lat zawiłej i niepełnej wolności politycznej.
We let slip a few years of confused and incomplete political freedom.
zawiły
volume_up
convoluted {adj.} [fig.]
Konkurencja i ogólna edukacja konsumentów także powinny wzmocnić ochronę konsumenta, ale nadmiernie zawiłe przepisy nie.
Competition and general consumer education also serve to enhance consumer protection, but excessively convoluted rules do not.
Głosowaliśmy nad ekstremalnie długim i bardzo skomplikowanym sprawozdaniem, o bardzo zawiłej treści i strukturze.
We have voted on an extremely long and very complicated report, with an intricate text and structure.
Z tych wszystkich powodów głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, wieńczącego zawiły pod względem technicznym proces, utrudniający negocjacje.
For all these reasons, I voted in favour of this report, which is the culmination of a technically intricate process that was difficult to negotiate.
zawiły
volume_up
involved {adj.} (complicated)
Była ona dosyć zawiła; zrozumiałem ją jako krytykę konstruktywną, ponieważ każda opinia, nawet krytyczna, jest bardzo cenna.
It was very involved; I understood it as a positive criticism, since every opinion is precious, including a critical one.
zawiły (also: węzłowaty)
volume_up
knotty {adj.}

Context sentences for "zawiły" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishInformacje z mózgu płyną do reszty ciała - spójrzcie jak zawiły jest rozwój zakrętów mózgu.
And that instruction set, from the brain to every other part of the body -- look at the complexity of the folding.
PolishZbyt często zachodzi sytuacja, na przykład w moim kraju, że strona dochodząca praw płaci niezwykle wysoką cenę, a zawiły proces sądowy kończy się uniewinnieniem.
It is all too often the case, for example in my country, that the investigating party pays an extraordinarily high price and the tortured judicial course ends in an acquittal.
PolishInformacje z mózgu płyną do reszty ciała - spójrzcie jak zawiły jest rozwój zakrętów mózgu. ~~~ Skąd wiedza o tym, że zakręty przechowują więcej informacji?
Where does this intelligence of knowing that a fold can actually hold more information, so as you actually watch the baby's brain grow -- and this is one of the things that we're doing right now.