"zaznaczenie" English translation

PL

"zaznaczenie" in English

PL zaznaczenie
volume_up
{neuter}

1. IT

zaznaczenie (also: wybór)

Context sentences for "zaznaczenie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishAby zamknąć ten widok, usuń zaznaczenie opcji Kompaktowe elementy sterujące w menu Widok.
To exit this view, deselect the Compact controls option from the View menu.
PolishJeśli nie chcesz wysyłać powiadomień, usuń zaznaczenie pola wyboru „Powiadom innych przez e-mail”.
If you'd rather not notify them, de-select the 'Notify people via email' checkbox.
PolishZ wyświetlonego menu wybierz Opcje rozpoznawania mowy, a następnie usuń zaznaczenie Blokuj obraźliwe słowa.
Select Voice recognition options from the menu that appears, then deselect Block offensive words.
PolishJeśli wolisz całkowicie wyłączyć funkcję zastępowania tekstu, usuń zaznaczenie pola wyboru obok opcji „Zamienianie tekstu”.
Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? Click here.
PolishZaznaczenie tej opcji jest uzasadnione w tej sytuacji, ponieważ uprawa nie może dać ujemnej ilości plonów.
Selecting this option makes sense in this example because you wouldn't grow a negative number of bushels.
PolishJeśli chcesz usunąć zaznaczenie obiektu, kliknij ten obiekt, przytrzymując naciśnięty klawisz Shift.
If you've already selected an object and would like to deselect it, hold the Shift key while clicking the object.
PolishEwentualnie możesz ograniczyć dane wejściowe, usuwając zaznaczenie pola „Zezwalaj na nieprawidłowe dane, ale pokazuj ostrzeżenie”.
Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience
PolishPragnę również podziękować pani komisarz za zaznaczenie w swoim przemówieniu zamiaru podążania w tym kierunku.
I also wish to thank you, Commissioner, for indicating in your speech that you essentially intend to follow this line.
PolishJeśli natomiast chcesz utworzyć przekierowanie 302, wystarczy usunąć zaznaczenie opcji Stałe przekierowanie dla tego zasobu.
If you want to use a 302 redirect instead, just uncheck the "A permanent redirection for this resource" option.
PolishJeśli nie chcesz wysyłać powiadomień, usuń zaznaczenie pola wyboru „Powiadom innych przez e-mail”.
If you'd rather not notify them, de-select the 'Notify people via email' checkbox. They'll have access to the item when they next sign in.
PolishW starej wersji możesz wyłączyć tę opcję, przechodząc do menu Rozmieść i usuwając zaznaczenie opcji Przyciągaj do siatki.
In the old version, you can disable this option by going to the Arrange menu, and deselecting the Snap to grid option.
PolishEwentualnie możesz ograniczyć dane wejściowe, usuwając zaznaczenie pola „Zezwalaj na nieprawidłowe dane, ale pokazuj ostrzeżenie”.
Checking the box next to the 'Show list items in a drop-down menu' option will hide the dropdown arrow in the cell.
PolishNa wstępie proszę obsługę o zaznaczenie, że w kwestii ustępu 31 w pierwszej części oddałam swój głos za.
Mr President, at the outset can I ask the services to note that on paragraph 31 the first part of my vote should have been in favour.
PolishKliknij prawym przyciskiem myszy (lub kliknij z naciśniętym klawiszem Control w systemie Mac OS X) pasek zakładek i usuń zaznaczenie opcji Zawsze pokazuj pasek zakładek.
Right-click (or control-click on a Mac) the bookmarks bar and deselect Always show bookmarks bar.
PolishAby wyłączyć otrzymywanie odpowiedzi na pytania w formularzu, w arkuszu kalkulacyjnym kliknij menu Formularz i usuń zaznaczenie pozycji Akceptowanie odpowiedzi.
To stop accepting entries to the form, click the Form menu of your spreadsheet and deselect Accepting responses.
PolishSzczególnie podobało mi się wyraźne zaznaczenie przez pana posła Coelho już na początku, że jego sprawozdanie dotyczy bezpieczeństwa dzieci.
I particularly liked the fact that Carlos Coelho clearly pointed out from the beginning that his report was about the security of children.
PolishPamiętaj, że zaznaczenie opcji „Używaj zawsze protokołu HTTPS” uniemożliwi uzyskanie dostępu do Google Maila za pomocą protokołu HTTP (Hypertext Transfer Protocol).
Please note that selecting 'Always use https' will prevent you from accessing Google Mail via HTTP (Hypertext Transfer Protocol).
PolishJeśli chcesz przeprowadzić operację zbiorczą, kliknij opcję Zaznacz wszystko lub Wyczyść, aby zaznaczyć wszystkie punkty danych lub usunąć ich zaznaczenie w danej kolumnie.
If you want to complete a bulk action, you can click Select all or Clear to either check or uncheck all of your data points in a given column.