"zbilansować" English translation

PL

"zbilansować" in English

PL zbilansować
volume_up
{perfective verb}

1. general

I po drugie, UE w dużej mierze udało się zbilansować swoje rachunki, dzięki państwom, które wykazały nadwyżkę.
Secondly, the EU has largely succeeded in balancing its accounts, thanks to the countries in surplus.
Jeżeli nie zbilansujemy sald w księgach rachunkowych, nie zdołamy odbudować zaufania do gospodarki europejskiej.
Unless we balance the books, we will not restore confidence in Europe's economies.
Pierwsza sprawa - w budżecie europejskim nie występuje zjawisko deficytu: zawsze jest zbilansowany.
For a start, the European budget has no deficit: it is always balanced.

2. accounting: "się"

zbilansować (also: bilansować)
I po drugie, UE w dużej mierze udało się zbilansować swoje rachunki, dzięki państwom, które wykazały nadwyżkę.
Secondly, the EU has largely succeeded in balancing its accounts, thanks to the countries in surplus.
Jeżeli nie zbilansujemy sald w księgach rachunkowych, nie zdołamy odbudować zaufania do gospodarki europejskiej.
Unless we balance the books, we will not restore confidence in Europe's economies.
Pierwsza sprawa - w budżecie europejskim nie występuje zjawisko deficytu: zawsze jest zbilansowany.
For a start, the European budget has no deficit: it is always balanced.

3. figurative

Context sentences for "zbilansować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishI po drugie, UE w dużej mierze udało się zbilansować swoje rachunki, dzięki państwom, które wykazały nadwyżkę.
Secondly, the EU has largely succeeded in balancing its accounts, thanks to the countries in surplus.
PolishDopóki liberalizacja wizowa będzie rodzić nadużycia nie da się przy pomocy umów o readmisji zbilansować rachunku powstrzymywania nielegalnych wjazdów do UE.
The maths of stemming illegal entry into the EU through a readmission agreement cannot stack up while visa liberalisation continues to be abused.