"zdarzać się" English translation

PL

"zdarzać się" in English

EN

PL zdarzać się
volume_up
{reflexive verb}

Similar translations for "zdarzać się" in English

się pronoun

Context sentences for "zdarzać się" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW przyszłości większość wykroczeń będzie zdarzać się on-line.
In the future, the majority of crime will be happening online.
PolishW związku z tym apeluję do Komisji: takie sytuacje naprawdę nie mogą się zdarzać tak często, jak to ma miejsce.
I therefore appeal to the Commission: this really should not happen as often as it does.
PolishKlęski niestety będą się zdarzać.
Unfortunately, disasters will continue to happen.
PolishNas w Grecji to martwi i niepokoi, bo tego rodzaju sprawy nie powinny się zdarzać w kraju, który jest na drodze do przystąpienia.
This concerns and worries us in Greece, because this sort of thing should not happen in a country on its way to accession.
PolishMoże to zdarzać się szczególnie u pacjentów z grupy ryzyka, np. u chorych w podeszłym wieku lub mających problemy z nerkami.
This could particularly happen when you are a patient at risk, e.g. an elderly patient or a patient having problems with your kidneys.
PolishI w tym scenariuszu, Wielki Wybuch nie tylko nie był początkiem, jak możecie zaobserwować na obrazku, ale może się zdarzać ponownie.
And in this scenario, not only was the Big Bang not the beginning, as you can see from the picture, it can happen over and over again.
PolishJeżeli nam się to nie uda, firmy naftowe będą wychodzić coraz dalej w ocean w poszukiwaniu ropy, a podobne szkody i katastrofy będą się zdarzać ciągle.
If we do not succeed in doing this, the oil companies will be going further out in the ocean searching for oil and damage and disasters like this will happen not just once, but over and over again.