"zdeterminowany" English translation

PL

"zdeterminowany" in English

PL

zdeterminowany {adjective masculine}

volume_up
Świat jest zdeterminowany przez atomy, to w jaki sposób ze sobą oddziałują tworząc molekuły.
The everyday world is determined by atoms, how they stick together to make molecules.
Powiedział on mianowicie: "Nie jestem pesymistą ani optymistą, jestem tylko zdeterminowany”.
He said: 'I am neither pessimistic nor optimistic, I am merely determined'.
Jestem zdeterminowany, aby podjąć działania tam, gdzie to konieczne, w tym działania antysubwencyjne.
I am determined to take action where necessary, and this includes anti-subsidy action.
zdeterminowany (also: zdecydowany)
volume_up
hell-bent {adj.} (on doing sth)
zdeterminowany (also: zdecydowany)
volume_up
hellbent {adj.} (on doing sth)
zdeterminowany (also: pełen determinacji)
zdeterminowany (also: zdecydowany)
zdeterminowany (also: zdecydowany)

Context sentences for "zdeterminowany" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNa szczęście obecny rząd zdeterminowany jest walczyć z wyłączeniem społecznym, które odziedziczył po kolejnych administracjach unionistycznych.
Fortunately we now have a government which is committed to tackling the social exclusion that they inherited from successive unionist administrations.