"zdrowy rozsądek" English translation

PL

"zdrowy rozsądek" in English

PL zdrowy rozsądek
volume_up
{masculine}

zdrowy rozsądek
Węgrzy postawili na tożsamość narodową, własne państwo i zdrowy rozsądek.
Hungarians are focusing on national identity, their own state and common sense.
Chodzi tutaj o coś więcej niż tylko kwestia sprawiedliwości, chodzi o zdrowy rozsądek.
This is more than a question of justice; it is a question of common sense.
Inne połączenia nadal funkcjonują, mimo że zdrowy rozsądek podpowiada, że nie powinny.
Others are still in service when common sense suggests that they should not be.
zdrowy rozsądek (also: chłopski rozum)
volume_up
horse sense {noun} [coll.]
zdrowy rozsądek
zdrowy rozsądek (also: rozum)
volume_up
nous {noun} [Brit.] [coll.]

Similar translations for "zdrowy rozsądek" in English

zdrowy adjective
rozsądek noun

Context sentences for "zdrowy rozsądek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishRazem tworzą zdrowy rozsądek, który Arystoteles uznawał za cnotę mistrzów.
Together they comprise practical wisdom, which Aristotle thought was the master virtue.
PolishMam wielką nadzieję, że kiedy ustąpi gniew, zwycięży zdrowy rozsądek.
When the anger has subsided, I very much hope that good sense will prevail.
PolishMoim zdaniem współczucie i zdrowy rozsądek to dwa czynniki, które obecnie powinny kierować naszymi działaniami.
Sympathy and a cool head are, I believe, the two things which should guide our actions now.
PolishPresja polityczna pomogła pani odzyskać zdrowy rozsądek.
Political pressure brought you to your senses.
PolishW szczególności cnotą, której potrzebujemy przede wszystkim jest - jak to Arystoteles nazywał -- zdrowy rozsądek.
And in particular, the virtue that we need most of all is the virtue that Aristotle called "practical wisdom."
PolishZdrowy rozsądek to moralna chęć do postępowania właściwie i moralna umiejętność zauważania co jest właściwe.
Practical wisdom is the moral will to do the right thing and the moral skill to figure out what the right thing is.
PolishZdrowy rozsądek i cena określają limit.
Reasonableness and pricing will set the limit.
PolishMożecie państwo nazywać to wąskim, merkantylnym interesem narodowym, jeśli taka wasza wola, lecz dla mnie jest to jedynie zdrowy rozsądek, uwzględniający uwarunkowania fiskalne.
Call that narrow, mercenary national interest if you will, but to me it is inescapable common and fiscal sense.
PolishNiemniej Parlament okazał dziś zdrowy rozsądek, odrzucając maksymalistyczny postulat ogłoszenia moratorium na nowe odwierty w głębinach morskich Europy.
Nonetheless, Parliament showed good sense today in rejecting the maximalist position calling for a moratorium on all new deep sea oil drilling in European waters.
PolishPomimo naszej politycznej odmienności i jego bardzo wyraźnych ludzkich słabości uważam, że w tym przypadku zachowuje bardzo zdrowy rozsądek i popieram go.
Despite our political differences, and notwithstanding his very obvious deficiencies as a human being, I think he is actually very sound on this and I support him.