"zdumiewający" English translation

PL

"zdumiewający" in English

PL zdumiewający
volume_up
{adjective masculine}

zdumiewający (also: odlotowy, niezwykły, wyjątkowy, wspaniały)
Ten róg obfitości rzeczy pojawiajacych się bez końca jest zdumiewający, lecz wcale nas nie zaskakuje.
This kind of cornucopia of stuff just coming and never ending is amazing, and we're not amazed.
Jakość tych amatorskich zdjęć może być czasami zdumiewająca.
The quality of these amateur photographs can, at times, be amazing.
A dwa lata później, ta sama nagroda dostała się Estonii Czy to nie zdumiewające?
What really makes it amazing: that the circulation of these newspapers were growing too.
zdumiewający (also: wprawiający w osłupienie)
And it was astounding how positive they are.
So, this is an astounding table.
Liczby są zdumiewające - chodzi nie o setki lub tysiące, lecz o miliony.
The numbers are astounding - in the millions, not thousands or hundreds of thousands.
zdumiewający (also: oszałamiający)
Dwie kwestie uważam za szczególnie zdumiewające.
I consider two points to be utterly bewildering.
Panie Przewodniczący! Wydarzenia, do których doszło w trakcie ostatnich 24 godzin w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, były zdumiewające.
Mr President, the events of the past 24 hours in Côte d'Ivoire have been bewildering.
(SK) Jest rzeczą zdumiewającą, jak Izba ta jest wykorzystywana do uprawiania politykierstwa skierowanego przeciwko słowackiej scenie politycznej.
(SK) It is bewildering to see the abuse of this House and the politicking focused on the Slovak political scene.
zdumiewający (also: zadziwiający, alarmujący)
Pozwólcie, że podzielę się z wami jeszcze bardziej zdumiewającą prognozą.
Let me make a prediction for you, which is probably even more startling.
Jest rzeczą zdumiewającą, że Komisja przedstawia propozycję tak bardzo ingerujące w życie prywatne, co w praktyce sprowadza się do rejestracji obywateli.
It is very startling that our Commission is presenting a proposal that includes such intrusive questions and which in practice amounts to registration of citizens.
zdumiewający (also: niezwykły, wyjątkowy, wspaniały, świetny)
zdumiewający (also: doskonały, niezwykły, wyjątkowy, wspaniały)
zdumiewający (also: potężny, niesłychany, diabelny)
Po trzecie, to prawda, że na rynku istnieje nadwyżka mocy produkcyjnych i rzeczywiście jest ona zdumiewająca.
My third point is that it is true that there are overcapacities in the market, and indeed that these are on a stupendous scale.

Context sentences for "zdumiewający" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTen zdumiewający wykres ukazuje trend zadłużenia od 1919 do 2009 roku.
This is an absolutely staggering chart. ~~~ It shows leverage, trended out from 1919 to 2009.
PolishW sposób zdumiewający wzrosła możliwość tworzenia nowych perspektyw rozwoju.
The possibility of creating better prospects for development in investment has increased dramatically.
PolishAle kiedy zbadamy mózg zobaczymy zdumiewający postęp.
And yet, when we look forward in the brain we see really remarkable advance.
PolishZdumiewający współczynnik błędu, 1 z 9 osób niewinna.
A kind of astonishing error rate -- one out of nine people innocent.
Polish. ~~~ To zdumiewający komplement.
But not so with Márquez who once praised his translator's versions as being better than his own, which is an astonishing compliment.
PolishTym bardziej zdumiewający jest postulat, by mimo przyjęcia traktatu z Lizbony pracować nad kolejnymi reformami traktatów w kontekście kolejnych rozszerzeń.
This makes it all the more surprising to hear that despite accepting the Lisbon Treaty we have to work on additional treaty reforms in the context of further enlargement.