"zmarnować" English translation

PL

"zmarnować" in English

PL zmarnować
volume_up
{perfective verb}

volume_up
to foul up {vb} [coll.]
zmarnować (also: przegrać, przegrywać, tracić, stracić)
We could have lost a whole year!
Szkoda zatem, że takie możliwości zostają zmarnowane z powodu wypaczeń lub niewłaściwego podejścia instytucji edukacyjnych bądź problemów biurokratycznych w różnych krajach.
It is a pity, therefore, that these opportunities are being lost as a result of distortions or the wrong approach by education establishments or bureaucratic problems in the various countries.
zmarnować (also: trwonić, tracić, pustoszyć, marnować)
Nie możemy zmarnować tego kreatywnego potencjału.
We must not waste this creative potential.
Nasze motto powinno brzmieć: "nie zmarnować ani centa”.
Our motto should be not to waste a single cent.
I oto jesteśmy tu, by zmarnować kolejny rok.
And here we are, about to waste another year.

Context sentences for "zmarnować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishUtworzenie tej nowej służby zewnętrznej jest okazją, której nie można zmarnować.
The creation of this new external service is an opportunity that should not be missed.
PolishDlatego nie można zmarnować okazji, na którą czekaliśmy od tak wielu lat.
This is therefore an opportunity not to be wasted, and one for which we have waited many years.
PolishW całej Unii Europejskiej nie wolno nam tej możliwości zmarnować, nie przegapmy tego momentu.
Nowhere in the European Union must this opportunity be squandered. We must not miss this chance.
PolishPodpisanie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu tego lata stanowi szansę, której nie wolno zmarnować.
The signature of the SAA this summer provided an opportunity that should not be wasted.
PolishW tym przypadku Europa nie może sobie pozwolić na to, by zmarnować szansę.
Europe cannot afford to miss the boat on this matter.
PolishNie można zmarnować wspólnego stanowiska Unii Europejskiej.
The European Union's common position must not be wasted.
PolishTo historyczna szansa, której nie można zmarnować.
This is an historic opportunity that must not be wasted.
PolishZakończę podkreślając raz jeszcze, że te negocjacje są bardzo ważne; uważam, że nie możemy zmarnować tej szansy.
Let me conclude by reiterating that this negotiation is very important and, I believe, an opportunity we should not miss.
PolishTej szansy nie można zmarnować.
This opportunity must not just be frittered away.
PolishPomysł autentycznego partnerstwa między Parlamentem a Komisją jest godny pochwały i stanowi okazję, której nie można zmarnować.
The idea of a genuine partnership between Parliament and the Commission is a commendable one and is an opportunity to be seized.
PolishMoglibyśmy zmarnować cały rok!
PolishSkorzystam z ich politycznego oraz technicznego wsparcia dzisiejszego popołudnia, aby podkreślić jeszcze raz Komisji, że nie wolno zmarnować ani chwili.
I would make the most of their political and, as it were, technical support this evening to point out to the Commission once again that no time must be wasted.
PolishNie możemy zmarnować szans, jakie niesie ze sobą ten szczególny moment w historii - gdy wyłania się światowy ład gospodarczy i zmienia się równowaga sił w regionie.
We cannot allow the opportunities offered by this particular moment in history - as world economic governance is defined and regional balances are reshaped - to pass unfulfilled.