"zmyć" English translation

PL

"zmyć" in English

volume_up
zmyć {pf. v.}

PL zmyć
volume_up
{verb}

Metan potrafi zmyć osad ze szczytów górskich.
It can wash the sludge off high mountain peaks and hills, down into the lowlands.
W przypadku bezpośredniego kontaktu ciała z lekiem Visudyne należy zmyć go dużą ilością wody.
If you come into direct contact with Visudyne, wash it off extensively with water.
W sytuacji przypadkowego rozlania na skórze, należy natychmiast zmyć preparat wodą i mydłem.
In case of accidental spillage onto skin, wash off immediately with soap and water.
zmyć
W sytuacji przypadkowego rozlania na skórze, należy natychmiast zmyć preparat wodą i mydłem.
In case of accidental spillage onto skin, wash off immediately with soap and water.
Należy umyć dłonie po zastosowaniu produktów oraz zmyć pozostałości produktu, które weszły w kontakt ze skórą stosując mydło i wodę.
Wash your hands after use and wash off any product in contact with your skin with soap and water.

Synonyms (Polish) for "zmyć":

zmyć

Context sentences for "zmyć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPo tym czasie imikwimod w kremie koniecznie należy zmyć wodą z łagodnym mydłem.
After this period it is essential that imiquimod cream is removed with mild soap and water.
PolishPo tym okresie imikwimod w kremiw należy zmyć wodą z łagodnym mydłem.
After this period it is essential that imiquimod cream is removed with mild soap and water.
PolishImikwimod w kremie należy zmyć ze skóry przed stosunkiem płciowym.
Imiquimod cream should be washed from the skin before sexual activity.
PolishJeżeli jakakolwiek ilość preparatu wejdzie w kontakt ze skórą należy zmyć ją bieżącą wodą.
If any of the product comes into contact with the skin then it should be washed off straight away.
PolishJeśli po usunięciu systemu transdermalnego pozostaną na skórze ślady, można je zmyć dużą ilością mydła i wody.
If traces of the transdermal patch remain on the skin after its removal, these can be cleaned off using copious amounts of soap and water.
PolishW przypadku kontaktu preparatu Temodal ze skórą lub błonami śluzowymi, należy natychmiast i całkowicie zmyć go za pomocą mydła i wody.
If Temodal comes into contact with skin or mucosa, it should be washed immediately and thoroughly with soap and water.
PolishW przypadku kontaktu Temodalu 2, 5 mg/ ml ze skorą lub błoną śluzową, należy lek natychmiast i całkowicie zmyć przy użyciu mydła i wody.
If Temodal 2.5 mg/ml comes into contact with skin or mucosa, it should be washed immediately and thoroughly with soap and water.
PolishJeśli fragmenty systemu transdermalnego pozostaną na skórze po jego zdjęciu, można je zmyć za pomocą dużej ilości mydła i wody.
If traces of the transdermal patch remain on the skin after its removal, these can be cleaned off using copious amounts of soap and water.
PolishW przypadku kontaktu preparatu Temodal 2, 5 mg/ ml ze skórą lub błonami śluzowymi, należy natychmiast i całkowicie zmyć go za pomocą mydła i wody.
If Temodal 2.5 mg/ml comes into contact with skin or mucosa, it should be washed immediately and thoroughly with soap and water.
PolishW przypadku mało prawdopodobnego kontaktu ze znaczącą ilością zawartości butelki należy niezwłocznie i dokładnie zmyć narażone miejsce.
In the unlikely event of coming in contact with a substantial portion of the contents of the bottle, thoroughly cleanse the exposed area immediately
Polishzmyć komuś głowę
PolishW przypadku wystąpienia mało prawdopodobnego zdarzenia, jakim mógłby być kontakt z znaczną częścią zawartości butelki, należy niezwłocznie zmyć starannie powierzchnię narażoną na działanie preparatu.
In the unlikely event of coming in contact with a substantial portion of the contents of the bottle, thoroughly cleanse the exposed area immediately