PL zrzucać
volume_up
[zrzucam|zrzucałbym] {imperfective verb}

1. general

zrzucać (also: zrzucić)
zrzucać (also: zrzucić)
volume_up
to discard [discarded|discarded] {vb} (cards, clothes)
zrzucać (also: zrzucić)
volume_up
to shed [shed|shed] {vb} (leaves, petals, blossoms, weight)
To jest protokomórka, która energicznie zrzuca skórę.
Here, this is a protocell, and it's vigorously shedding this skin.
Uczyniliśmy to sami i przestańmy zrzucać odpowiedzialność na Unię Europejską, a przyjrzyjmy się może naszym własnym wartościom materializmu w Irlandii i w innych krajach.
We have done that ourselves, and let us stop throwing the buck at the European Union and maybe look at our own values of materialism in Ireland and elsewhere.
zrzucać (also: strząsnąć, zrzucić)
volume_up
to throw off {vb} (clothes)
zrzucać (also: zrzucić)
volume_up
to work off {vb} (excess weight)

2. "na ziemię"

zrzucać (also: rzucać, rzucić, zrzucić)

3. IT

zrzucać
To oburzające, by sugerować, że skoro nie potrafimy sami rozwiązać problemu odpadów promieniotwórczych, w porządku jest zrzucanie naszych odpadów promieniotwórczych w innych państwach.
It is outrageous to suggest that, because we cannot solve the problem of nuclear waste ourselves, it is ok to dump our nuclear waste in other countries.

4. zoology

5. zoology: "skórę"

zrzucać (also: zrzucić)

Context sentences for "zrzucać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishUE musi być proaktywna, a nie po prostu zrzucać odpowiedzialność na Chorwację.
The EU must be proactive and not simply place the responsibility on Croatia.
PolishNie chcę tu jednak zrzucać winy na innych.
I do not wish to represent this arrogantly as the mistakes of others, however.
PolishNajwyższy czas, aby władza ustawodawcza zaczęła działać, zamiast zrzucać całą odpowiedzialność na Trybunał Sprawiedliwości.
It is high time that the legislature acted, instead of handing all responsibility over to the Court of Justice.
PolishW rozwijającym się świecie nie powinniśmy jednak zrzucać całej winy za szkody wyrządzone naszej planecie na bogatych i wpływowych.
But we in the developing world should not put all the blame on the rich and powerful for the harm done to the planet.
Polishzrzucać odpowiedzialność na innych
PolishI znów, to spektrum: jeśli poruszysz się w tym kierunku, zaczniesz zrzucać wagę, będziesz czuć się lepiej i zdrowiej.
And then, again, it’s a spectrum: when you move in this direction, you’re going to lose weight, you’re going to feel better and you’re going to gain health.
PolishPrawica zawsze wolała zrzucać winę na innych, ja zaś, jako przedstawiciel lewicy, wolałabym, abyśmy raczej poszukiwali rozwiązań.
The right has always preferred to put the blame on others, mainly the vulnerable. As a representative of the left, I would rather we find solutions.
PolishNie może on zatem zrzucać winy na liberalizację, ponieważ transport pasażerski nie został zliberalizowany.
He cannot blame liberalisation, therefore, as passenger transport has not been liberalised, nor can he come up with all kinds of other excuses.
PolishNaszym głównym celem jest ochrona środowiska naturalnego i ochrona zdrowia, przy czym nie chcemy tak po prostu zrzucać tych problemów na barki innych krajów.
The main objective that we wish to achieve is the protection of the environment and public health without simply displacing the problems to other countries.
PolishUczyniliśmy to sami i przestańmy zrzucać odpowiedzialność na Unię Europejską, a przyjrzyjmy się może naszym własnym wartościom materializmu w Irlandii i w innych krajach.
We have done that ourselves, and let us stop throwing the buck at the European Union and maybe look at our own values of materialism in Ireland and elsewhere.
PolishPrzemysł jądrowy musi sobie uświadomić, że nie może dłużej zrzucać z siebie odpowiedzialności za likwidację elektrowni jądrowych, czego świadkami często byliśmy w przeszłości.
The nuclear industry must realise that it can no longer shirk its responsibility for nuclear power plant decommissioning, as it has so often done in the past.
PolishAle większym problemem jest to, że to rozumowanie, że powinniśmy zrzucać iPody zamiast bomb -- to byłby świetny tytuł nowej książki Thomasa Friedmana.
But I think a much bigger problem with this is that this logic -- that we should be dropping iPods not bombs -- I mean, it would make a fascinating title for Thomas Friedman's new book.