PL zrzucić
volume_up
{verb}

1. general

zrzucić (also: zrzucać, rzucić, rzucać, wyrzucać)
To pozwoliło mu zrzucić pęta i rozwijać się w godny podziwu sposób.
This has enabled it to throw off the shackles and to grow in an admirable way.
Jednak nie wydaje mi się, że zamierzał zrzucić Barta.
So I didn't think he was going to throw Bart off.
I tak zgrzaliśmy się w tym pościgu, że musieliśmy zrzucić futra.
And we got so overheated in the chase that we had to take off that fur coat and throw it away.
zrzucić (also: zrzucać)
volume_up
to discard {vb} (clothes)
zrzucić (also: zrzucać)
volume_up
to discard {vb} (cards, clothes)
zrzucić (also: zdemontować, zsiąść)
zrzucić (also: zrzucać, wyrzucać, wyrzucić)
volume_up
to precipitate {vb} [form.] (hurl)
zrzucić (also: zrzucać)
volume_up
to shed {vb} (leaves, petals, blossoms, weight)
Wiedziałem, że aby przystosować się do nowej rzeczywistości muszę zrzucić starą skórę.
Now Europe came as a shock to me, and I think I started feeling the need to shed my skin in order to fit in.
Zbieram więc to, co moje ciało zrzuci: włosy, skórę i paznokcie i przeznaczam na pożywkę dla jadalnego grzyba.
So today, I'm collecting what I shed or slough off -- my hair, skin and nails -- and I'm feeding these to edible mushrooms.
zrzucić (also: strząsnąć, zrzucać)
volume_up
to throw off {vb} (clothes)
To pozwoliło mu zrzucić pęta i rozwijać się w godny podziwu sposób.
This has enabled it to throw off the shackles and to grow in an admirable way.
zrzucić (also: zrzucać)
volume_up
to work off {vb} (excess weight)

2. zoology: "skórę"

zrzucić (also: zrzucać)
Zbieram więc to, co moje ciało zrzuci: włosy, skórę i paznokcie i przeznaczam na pożywkę dla jadalnego grzyba.
So today, I'm collecting what I shed or slough off -- my hair, skin and nails -- and I'm feeding these to edible mushrooms.

Synonyms (Polish) for "zrzucić":

zrzucić

Context sentences for "zrzucić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNa każde 2 kg, które można stracić w wyniku samej diety, alli może pomóc zrzucić dodatkowo 1 kg.
For every 2 kg (4 lb) you lose from dieting alone, alli can help you lose 1 kg (2 lb) more.
PolishJednym z narzędzi w UFO jest monolit, który mogę im zrzucić.
Now one of the tools I can eventually earn for my UFO is a monolith that I can drop down.
PolishTylko wiesz, ludzie zawsze starają się zrzucić winę na rodziców... i to mnie właśnie tak wkurwia.
It's just, you know how people always want to blame the parents... and it just drives me fucking crazy.
PolishJest o wiele taniej zrzucić coś nielegalnie do morza.
It is much cheaper to discharge something illegally into the sea.
PolishNie zdołamy zrzucić tego ciężaru na prywatny biznes.
We will not be able to shift this burden onto private business.
PolishCelownik da znać, kiedy należy zrzucić bombę.
And the bombsight will tell him when to drop the bomb.
PolishZaprzestać szufladkowania, ograniczania, zrzucić etykiety.
And stop with the labels, the limiting.
PolishW praktyce, z celownikiem Nordena można zrzucić bombę na beczkę z 6 km, ale tylko przy doskonałych warunkach.
In practice, the Norden bombsight can drop a bomb into a pickle barrel at 20,000 ft., but that's under perfect conditions.
Polishbomby mijały cel o kilka kilometrów, ale z celownikiem Mark 15 Norden, można zrzucić bombę na beczkę korniszonów z wysokości 6 km.
But he said, with the Mark 15 Norden bombsight, he could drop a bomb into a pickle barrel at 20,000 ft.
PolishPoprzez przyjęcie tego nowego rozporządzenia chcemy zwiększyć bezpieczeństwo obywateli, a nie jedynie zrzucić odpowiedzialność na kogoś innego.
Through the new regulation we want to increase safety for citizens and not merely shift the responsibility.
PolishDlatego możesz zrzucić wagę i zacząć przyciągać ludzi do siebie, ale gdy dostaną się zbyt blisko pojawia się problem.
And so, you might start to lose weight and start to attract people towards you, but when they get too close it’s going to be a problem.
PolishKiedy pan Davies próbował zrzucić winę na naród, usłyszałem ton, którego - jak myślę - nie powinniśmy słyszeć w tym Parlamencie.
When I heard Mr Davies trying to lay the blame on a nation, I heard a tone that I do not think should be heard in this Parliament.
PolishJednakże, jeżeli traktujemy naprawdę poważnie nasze zobowiązania dotyczące ochrony środowiska, odpowiedzialności nie można zrzucić na rynek.
However, if we are really serious about our environmental commitments, the responsibility cannot be left to the market.
PolishBardzo łatwo zrzucić winę na anonimowych europejskich urzędników, którzy nie zawsze potrafią wczuć się w sytuację szeregowego obywatela.
It is all too easy to blame some anonymous European bureaucrats who are not always aware of the situation of the ordinary person.
PolishPewien mędrzec z pomocą kilku mnichów w miejscu zwanym d.school zaprojektowali zebranie, które można dosłownie z siebie zrzucić.
Some sage and repeatedly furry monks at this place called the d.school designed a meeting that you can literally step out of when it's over.
Polishzrzucić coś z serca
PolishDwadzieścia lat temu większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym także mojemu krajowi, udało się zrzucić okowy rządów komunistycznych.
Twenty years ago, much of Central and Eastern Europe, including my own country, succeeded in throwing off the shackles of Communist rule.
Polishzrzucić z serca
PolishMuszą nasilać swoją walkę z planami wszystkich imperialistów, by zrzucić jarzmo okupacji w Afganistanie i w całym regionie.
They must step up their fight against the plans of all the imperialists, in order to shake off the yoke of occupation in Afghanistan and the area as a whole.
Polishzrzucić z serca