"związki zawodowe" English translation

PL

"związki zawodowe" in English

PL związki zawodowe
volume_up
{feminine plural}

związki zawodowe
volume_up
trade unions {pl} [Brit.]
W Stanach Zjednoczonych związki zawodowe poparły przejście na gospodarkę niskoemisyjną.
In the US, trade unions have backed the transformation to a low-carbon economy.
Orzeczenia w sprawach Viking i Laval stanowią atak na związki zawodowe i prawa pracowników.
The Viking and Laval judgments are an attack on trade unions and workers' rights.
Idąc dalej, wyrok sprawia, że związki zawodowe są bezradne w ochronie płac swych pracowników.
Further, the judgment renders trade unions helpless to protect their workers' wages.
związki zawodowe
volume_up
unions {pl} [Brit.]
W Stanach Zjednoczonych związki zawodowe poparły przejście na gospodarkę niskoemisyjną.
In the US, trade unions have backed the transformation to a low-carbon economy.
Matki, ojcowie, związki zawodowe, organizacje pozarządowe - wszyscy pragną tego samego.
Mothers, fathers, unions, non-governmental organisations (NGOs) - everyone wants this.
Związki zawodowe wyrażają słuszne obawy, a my z nimi.
The unions are rightly very concerned and we are concerned with them.
związki zawodowe
volume_up
labor unions {pl} [Amer.]
związki zawodowe
volume_up
trades unions {pl} [Brit.]
Podczas mojej wizyty w fabryce Michelina w Stoke-on-Trent kierownictwo i związki zawodowe wyjaśniły mi swoje poparcie dla mobilizacji Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji.
On a visit to the Michelin factory in Stoke-on-Trent, management and trades unions explained to me their support for the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund.

Similar translations for "związki zawodowe" in English

związki noun
związek noun
zawodowe adjective
zawodowy adjective

Context sentences for "związki zawodowe" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW przeszłości organizował związki zawodowe.
It's the largest NGO in education in the world.
PolishZwiązki zawodowe mają do odegrania ważną rolę jako podmioty propagujące, monitorujące oraz wzmacniające grę fair play w obszarze zatrudnienia.
The trade union movement has an important role as one that proposes, monitors and reinforces fair play in working life.
PolishZa pośrednictwem EKES-u europejskie grupy interesu – związki zawodowe, pracodawcy, rolnicy – mogą formalnie wypowiadać się na temat wniosków legislacyjnych UE.
The EESC gives Europe's interest groups –trade unionists, employers, farmers – a formal say on EU legislative proposals.
PolishZwiązki zawodowe i zarząd w Zjednoczonym Królestwie jednomyślnie nalegają na to, aby w tej kwestii wywrzeć jak największą presję na Stany Zjednoczone.
The union Unite and the management in the United Kingdom are united in insisting that we put as much pressure as possible on the United States over this matter.
PolishW niektórych rządach, gdzie model flexicurity jest interpretowany i przedstawiany jedynie jako elastyczność, związki zawodowe są jeszcze bardziej ograniczone.
In some governments, too, where flexicurity is interpreted and championed solely as flexibility, trade union rights are being further curtailed at the same time.
PolishDobrze wiemy o trudnościach, z jakimi stykają się związki zawodowe w Kolumbii, jak również o morderstwach nadal dokonywanych na ich przywódcach i członkach oraz o groźbach wobec nich.
We are well aware of the difficulties confronting trade unionism in Colombia, and the continued killings of, and threats against, union leaders and members.