PL

zwinąć {perfective verb}

volume_up
1. general
zwinąć (also: położyć łapę na)
volume_up
to collar {vb} [coll.] (take)
Chciałam tylko zwinąć się i płakać.
All I wanted to do was curl up and weep.
W nocy zwija liście W nocy zwija liście i ogranicza ruch, by podczas dnia je rozwinąć i na nowo ożyć.
So during the night, they curl the leaves and reduce the movement, and during the day, you have the opening of the leaves -- there is much more movement.
(FI) Panie przewodniczący! Kiedy nastaje kryzys, psychologiczną reakcją nań jest albo zwinięcie się w kłębek, obwinianie innych, poszukiwanie wrogów albo próbowanie znalezienia rozwiązań.
(FI) Mr President, when there is a crisis the psychological reaction is either to curl up in a ball, blame others, look for enemies or try to find solutions.
zwinąć (also: zwijać)
volume_up
to furl {v.t.} (sail, flag, umbrella)
2. "wokół czegoś"
zwinąć (also: owinąć, owijać, zwijać)
volume_up
to coil {vb} (around sth)
4. "coś", colloquial
5. IT
Raport ten również ukazuje ścieżki, ale zwija powtarzające się na nich słowa kluczowe.
This report also shows paths, but collapses any keywords that were repeated along the way.

Context sentences for "zwinąć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishChcemy zwinąć się w kłębek, mówiąc: "Opowiedz mi, opowiedz mi".
We all secretly want our blankie and our Boo Bear.
PolishPotrzebujemy energii, która pozwoli na aktywację, by części mogły zwinąć się zgodnie z programem.
We need some energy that's going to allow that to activate, allow our parts to be able to fold up from the program.
PolishChciałam tylko zwinąć się i płakać.
All I wanted to do was curl up and weep.
Polish. ~~~ Gdyby ją zebrać i zwinąć w kulkę, Gdyby ją zebrać i zwinąć w kulkę, byłoby jej tyle co po prawej.
And the same thing with the atmosphere: If you took all the atmosphere and rolled it up in a ball, you would get that little sphere of gas on the right.
Polishzwinąć coś w kulkę
Polishzwinąć w kłębek
PolishZrobiłbym włócznię, którą można byłoby bardzo szybko łapać ryby podczas głębokiego nurkowania, a następnie zwinąć ją z powrotem i pływać bez utrudnień.
Woman: I would make a spear that, when you went deep sea diving, you could catch the fish really fast, and then roll it back up, and you could swim easier ... Yeah.