"na" translation into German

PL

"na" in German

volume_up
na {adv.}
DE
volume_up
na {prp.}
DE

"na" in Polish

volume_up
na {part.}
PL

PL na
volume_up
{adverb}

na
volume_up
je {adv.} (für jede Person/Sache, pro)
Im większe miasto, tym mniej stacji na mieszkańca -- żadne zaskoczenie.
Weniger Tankstellen pro Einwohner, je grösser sie ist - wenig überraschend.
Zalecana dawka początkowa wynosi 0, 04 mg na kilogram masy ciała dwa razy na dobę.
Die empfohlene Anfangsdosis beträgt zweimal täglich je 0,04 mg pro Kilogramm Körpergewicht.
Progi te różnią się w zależności od waluty raportów na Twoim koncie.
Diese Mindesteinnahmen variieren je nach Berichtwährung in Ihrem Konto.

Context sentences for "na" in German

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishBardzo częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 pacjenta na 10):
Sehr häufige Nebenwirkungen (können bei mehr als 1 von 10 Patienten auftreten):
PolishMożna tego dokonać na stronie konfigurowania rejestracji sterowanych zdarzeniami.
Verwenden Sie dazu die Seite "Konfigurieren ereignisgesteuerter Aufzeichnungen".
PolishNiezbyt częste działania niepożądane (Występują u 1 do 10 osób na 1000 leczonych)
Gelegentliche Nebenwirkungen (Können bei 1 bis 10 von 1000 Anwendern auftreten).
PolishBól neuropatyczny Leczenie pregabaliną można rozpocząć od dawki 150 mg na dobę.
Die Pregabalin-Behandlung kann mit einer Tagesdosis von 150 mg begonnen werden.
PolishOdpowiedzi na te pytania próbowałem znaleźć w projektach które teraz przedstawię.
Das sind also die Fragen, mit denen sich die nächsten Projekte auseinandersetzen.
PolishO tej industrialnej przeszłości przypominają dwa zabytkowe dźwigi na nabrzeżu.
Zwei denkmalgeschützte Krananlagen am Kai vor der Großmarkthalle erinnern daran.
PolishBadania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5. 3).
Tierexperimentelle Studien zeigten Reproduktionstoxizität (siehe Abschnitt 5.3).
PolishBadania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5. 3).
Tierexperimentelle Studien haben jedoch eine Reproduktionstoxizität gezeigt (vgl.
PolishNadwrażliwość na substancję czynną lub na którykolwiek ze składników szczepionki
Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile
Polishciąży, rozwój embrionalny i płodowy, przebieg porodu ani na rozwój noworodka. be
Schwangerschaft, embryonale/fetale Entwicklung, Geburt oder postnatale Entwicklung.
Polishciąży, rozwój embrionalny i płodowy, przebieg porodu ani na rozwój noworodka. zn
Schwangerschaft, embryonale/fetale Entwicklung, Geburt oder postnatale Entwicklung.
PolishNależy poinformować lekarza o uczuleniu na sulfonamidy (np. używanych w leczeniu
Teilen Sie Ihrem Arzt mit, wenn Sie allergisch sind gegen Sulfonamide (die z.
PolishNiezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 pacjentów na 1 000):
Gelegentliche Nebenwirkungen (die bei 1 bis 10 Anwendern von 1.000 auftreten) sind:
PolishJeśli używana jest więcej niż jedna gąbka, gąbki powinny na siebie zachodzić.
Werden mehrere Schwämme benötigt, so sollten diese überlappend aufgelegt werden.
PolishU dorosłych stosuje się cyprofloksacynę w dawce 200 – 400 mg dwa razy na dobę.
Die Dosierung beträgt bei Erwachsenen zweimal täglich 200-400 mg Ciprofloxacin.
PolishSzczególnie podatni na tego rodzaju objawy są pacjenci z niewydolnością nerek.
Besonders hoch ist die Wahrscheinlichkeit bei Patienten mit Niereninsuffizienz.
PolishZ tego powodu, zająłem się ptactwem morskim, żeby móc spędzać czas na wybrzeżu.
Jetzt schreibe ich hauptsaechlich Buecher darueber, wie sich der Ozean veraendert.
PolishWprowadź cokolwiek, co pamiętasz na temat pliku, na przykład część jego nazwy.
Geben Sie etwas ein, woran Sie sich erinnern können, z. B. den Teil des Namens.
PolishPocząwszy od czwartego tygodnia zalecana dawka podtrzymująca wynosi 20 mg na dobę.
Ab der vierten Woche beträgt die empfohlene Erhaltungsdosis einmal täglich 20 mg.
Polishnieznana częstość: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych
unbekannt: aus den vorhandenen Daten kann keine Häufigkeit abgeschätzt werden.