"przedtem" translation into German

PL

"przedtem" in German

PL przedtem
volume_up
{adverb}

przedtem
volume_up
davor {adv.} (zeitlich)
Przedtem były to gładkie, pierzaste struktury.
Davor gab es nur weiche, flockige Strukturen.
Przedtem nie czułam się do nich podobna.
Davor, denke ich, war ich nicht so.
Davor waren sie isoliert.
przedtem (also: dawniej)
przedtem
volume_up
vorher {adv.}
Pamiętajcie, że nigdy przedtem nie widziała jak to się robi.
Vergessen Sie nicht, dass sie niemals vorher gesehen hat, wie man das tut.
Jednak skóra na jego podbródku nie wygląda tak samo, jak przedtem.
Die Haut am Kinn allerdings sieht nicht so aus wie vorher.
A więc to samo, co widzieliśmy przedtem.
Also genauso, wie wir es vorher gesehen haben.
przedtem (also: najpierw, wcześniej)
volume_up
zuvor {adv.}
I po raz pierwszy, Afryka znaczyła dla mnie dużo więcej niż kiedykolwiek przedtem.
Und zum ersten Mal war Afrika für mich wichtiger als jemals zuvor.
Wiemy o nowych pacjentach więcej, niż kiedykolwiek przedtem.
Heute wissen wir mehr über Patienten als jemals zuvor.
Przedtem tylko jedna osoba tego dokonała.
Nur eine Person hatte es zuvor bereits versucht.

Context sentences for "przedtem" in German

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPrzedtem sama je sobie hodowałam. ~~~ Teraz nie wiedziałam, co jem, skąd to pochodzi.
Ich kannte meistens nicht einmal die Hälfte der Sachen, die in meinem Essen sind.
PolishAby skrócić czas rozpuszczania tabletek, można je przedtem rozkruszyć.
Um die Lösung der Tabletten zu beschleunigen, können Sie sie zerkleinern.
PolishPrzedtem filtry przenośne zatrzymywały obiekty o rozmiarach min. 200 nanometrów.
Vor Lifesaver konnten die besten Handfilter lediglich bis zu etwa 200 Nanometern herunter filtern.
PolishPrzedtem byłem architektem, i moja babcia zapytała mnie raz, "Jak zarabiasz na życie?"
Ich entschied - für sie als künstlerischer Leiter zu arbeiten.
PolishPrzedtem filtry przenośne zatrzymywały obiekty o rozmiarach min.
Vor Lifesaver konnten die besten Handfilter lediglich bis zu etwa 200 Nanometern herunter filtern.
PolishI w ten sposób narodził się pierwszy wiersz, wiersz o miłości, jakiego nigdy przedtem nie słyszałam.
Und so schrieb sie ihr erstes Gedicht, ein Liebesgedicht, anderes als ich je eins gehört hatte.
Polish. ~~~ Przedtem jednak chcę o czymś wspomnieć.
Ich möchte das so stehen lassen und später darauf zurück kommen.
PolishNigdy przedtem nie mysłałem o molekułach.
Ich habe mir nie wirklich Gedanken über Moleküle gemacht.
PolishJeśli jest już prawie pora na przyjęcie następnej dawki, nie należy stosować dawki podwójnej, lecz kontynuować jak przedtem.
Wenn es schon fast Zeit für die nächste Dosis ist, nehmen Sie nicht die doppelte Menge, sondern fahren Sie wie gewohnt mit der Einnahme fort.
PolishAle ona wciąż była nieprzekonana Wiec dosłownie, parę chwil przedtem pobrałem ten naukowy artykuł o obliczeniach na temat ptasiej defekacji.
PolishZanim przyczepa pojawiła się w moim warsztacie w Berkeley, nigdy przedtem nie byłem we wnętrzu żadnej przyczepy. ~~~ nigdy przedtem nie byłem we wnętrzu żadnej przyczepy.
Als dieser Wohnwagen in meiner Werkstatt in Berkeley auftauchte, hatte ich noch nie einen Fuß in einen Airstream Wohnwagen, oder irgendeinen anderen gesetzt.
PolishW dzisiejszym świecie informacje płyną we wszystkie strony, częściej, niż kiedykolwiek przedtem. ~~~ częściej, niż kiedykolwiek przedtem.
Und wir wissen das, weil wir beim Studium verschiedener Sprachgruppen in Verbindung mit ihren Kulturen sehen, dass verschiedene Sprachen den Fluss von Ideen zwischen den Gruppen verlangsamen.
PolishAle nigdy przedtem nie wstrząsnęło to mną tak bardzo, jak w tamtym momencie, z powodu tego zdjęcia, na którym kobieta próbowała nakarmić swoje dziecko, ale nie miała mleka, by to zrobić.
Aber es hat mich nie so getroffen, wie in diesem Moment, denn auf dem Bild war eine Frau, die versuchte ihr Baby zu füttern, aber sie hatte keine Milch um dies zu tun.