"w ciągu" translation into German

PL

"w ciągu" in German

DE

PL w ciągu
volume_up
{adverb}

w ciągu
volume_up
innerhalb {adv.} (binnen)
To działanie niepożądane zazwyczaj ustępuje w ciągu jednego tygodnia.
Diese Nebenwirkung klingt normalerweise innerhalb einer Woche wieder ab.
Wspomniane objawy ustępowały w ciągu 18 godzin po zastosowaniu leku.
Diese Symptome verschwanden innerhalb von 18 Stunden nach der Behandlung.
większości przypadków w ciągu pierwszego miesiąca leczenia;
der Fälle innerhalb des ersten Behandlungsmonats auftreten;

Synonyms (Polish) for "w ciągu":

w ciągu

Similar translations for "w ciągu" in German

w preposition
ciąg noun

Context sentences for "w ciągu" in German

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPacjent otrzymuje lek Binocrit w ciągu 3 tygodni przed zabiegiem chirurgicznym.
Binocrit wird Ihnen in den letzten drei Wochen vor Ihrer Operation verabreicht.
PolishWiększość z tych objawów pojawia się w ciągu pierwszych trzech tygodni leczenia.
Die meisten dieser Nebenwirkungen treten in den ersten drei Behandlungswochen auf.
PolishFarmakokinetyka sakwinawiru wykazuje stabilność w ciągu długotrwałego leczenia.
Die Pharmakokinetik von Saquinavir bleibt bei einer Langzeitbehandlung unverändert.
PolishPozostałość leku nie wykorzystaną w ciągu 42 dni (6 tygodni) należy wyrzucić.
Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich
PolishWszystkie badania sprawdzały zmniejszenie liczby przypadków zgonu w ciągu 28 dni.
In allen Studien wurde die Verringerung der Sterblichkeit nach 28 Tagen untersucht.
PolishPodawanie należy rozpocząć w ciągu 24 godzin od zakończenia zabiegu chirurgicznego.
Die Gabe sollte in den ersten 24 Stunden nach Abschluss der Operation beginnen.
PolishTe działania niepożądane z reguły ustępują w ciągu jednego do dwóch bez leczenia.
Diese Nebenwirkungen klingen üblicherweise ein bis zwei Tage nach der Behandlung ab.
Polishmg dwa razy na dobę w ciągu 1. dnia, a następnie 100 mg raz na dobę przez 13 dni).
mg zweimal täglich für 1 Tag, gefolgt von 100 mg einmal täglich für 13 Tage).
PolishPandemia miała 3 nawroty w ciągu 18 miesięcy, a nie było wtedy komercyjnych lotów.
Die Pandemie zirkulierte drei Mal in 18 Monaten, und das ohne die zivile Luftfahrt.
PolishPamiętaj, że Twój adres Google Maila w dalszym ciągu będzie wyświetlany w polu Od.
Beachten Sie, dass Ihre Google Mail-Adresse weiterhin im Feld "Von" angezeigt wird.
PolishNie zaleca się stosowania preparatu w ciągu trzech pierwszych miesięcy ciąży.
Eine Anwendung während der ersten drei Schwangerschaftsmonate wird nicht empfohlen.
PolishNa przykład niektóre motywy z widokami są słoneczne w ciągu dnia oraz ciemne nocą.
So können beispielweise einige Natur-Designs tagsüber sonnig und nachts dunkel sein.
PolishI w ciągu siedmiu miesięcy, nowotwór całkowicie zniknął, a biopsje wróciły do normy.
Und über einen Zeitraum von sieben Monaten ist der Krebs vollständig verschwunden.
PolishA to są tylko wybrane rzeczy, które zostały zbudowane w ciągu ostatnich kilku lat.
Und das ist eine Auswahl von Dingen die -- in den letzten paar Jahren gebaut wurden.
PolishCzęstość występowania złamań u kobiet w okresie pomenopauzalnym w ciągu 5 lat
Fraktur-Inzidenz bei postmenopausalen Frauen über einen Zeitraum von 5 Jahren
PolishRzadziej do wytworzenia inhibitorów dochodzi w ciągu pierwszych 100 dni ekspozycji.
Selten können sich Hemmkörper nach mehr als 100 Expositionstagen entwickeln.
Polishkrwawieniom z przewodu pokarmowego lub krwawieniom z dróg oddechowych w ciągu
wenn Sie in den letzten 6 Monaten eine vorübergehende Durchblutungsstörung im Gehirn
PolishWpływ zmian może nie być widoczny w ciągu kilku dni, ale dopiero po kilku miesiącach.
In den ersten Tagen werden Sie wahrscheinlich noch keine Auswirkungen feststellen.
PolishMyślę, że możliwe jest stworzenie organizmów jednokomórkowych w ciągu dwóch lat.
Ich denke, daß einzellige Organismen in den nächsten zwei Jahre Realität werden können.
PolishPlaster uwalnia 300 mikrogramów substancji czynnej – testosteronu - w ciągu 24 godzin.
Das Pflaster setzt über 24 Stunden 300 Mikrogramm des Wirkstoffs Testosteron frei.