"wewnątrz" translation into German

PL

"wewnątrz" in German

PL wewnątrz
volume_up
{adverb}

wewnątrz (also: w)
volume_up
innerhalb {adv.} (im Bereich von)
Zaobserwowano oporność krzyżową wewnątrz grupy chinolonów.
Innerhalb der Gruppe der Chinolone wurde eine Kreuzresistenz beobachtet.
Zaobserwowano oporność krzyżową wewnątrz grupy chinolonów.
Innerhalb der Klasse der Chinolone wurden Kreuzresistenzen beobachtet.
Jeśli podzielimy Ugandę, istnieją duże różnice wewnątrz Ugandy.
Wenn ich Uganda unterteile, besteht ein großer Unterschied innerhalb Ugandas.
wewnątrz
Ulepszamy je czujnikami i procesorami, mogą więc latać wewnątrz budynków bez GPS.
Wir erweitern sie mit ein paar Sensoren und Prozessoren, und diese Roboter können drinnen fliegen ohne GPS.
W koncepcji tej, wszystko co znajduje się poza statkiem kosmicznym jest nieubłagalnie wrogie, natomiast wszystko czym dysponujemy i dzięki czemu możemy przetrwać znajduje się wewnątrz.
Und die Vorstellung dahinter ist, dass außerhalb dieses Raumschiffs ein unerbittlich feindseliges Universum lauert, und drinnen alles ist, was wir haben, alles, wovon wir abhängen.
wewnątrz
volume_up
drin {adv.}
wewnątrz (also: wewnętrznie)

Synonyms (Polish) for "wewnątrz":

wewnątrz

Context sentences for "wewnątrz" in German

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishzaburzenie krwi usposabiające do wewnętrznego krwawienia (krwawienie wewnątrz tkanek,
eine Blutgerinnungsstörung, die Sie anfällig für innere Blutungen macht (d. h. für
PolishZostałem przydzielony do pracy z bezdomnymi, przesiedlonymi wewnątrz państwa.
Ich wurde mit Arbeit für Obdachlose beauftragt, für die intern Vertriebenen.
PolishNależy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi (wewnątrz nosa lub ust).
Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen oder Schleimhäuten (in Ihrer Nase oder Ihrem Mund).
PolishFolder znajdujący się wewnątrz innego folderu jest zwykle nazywany podfolderem.
Ein Ordner in einem Ordner wird normalerweise als Unterordner bezeichnet.
PolishOznacza to, że substancja ta zostaje przekształcona w dabigatran wewnątrz organizmu.
Dabigatran ist ein Antikoagulans, was bedeutet, dass es die Blutgerinnung verhindert.
PolishWewnątrz opakowania tabletek Tracleer znajduje się informacyjna karta pacjenta.
In Ihrer Packung mit Tracleer-Tabletten fin den Sie eine Patientenkarte.
PolishDzięki rozwiązaniom nadzoru wewnątrz środków transportu można czerpać wiele korzyści:
Axis Lösungen für die Überwachung in Verkehrsmitteln bieten Ihnen folgende Vorteile:
PolishU niektórych pacjentów może on powodować podrażnienie wewnątrz nosa.
Bei manchen Patienten kann dies eine Reizung an der Naseninnenseite verursachen.
PolishTo jest nowotwór, ciemna, szara złowroga masa, rosnąca wewnątrz mózgu.
Dies ist ein Tumor, dunkel, grau, eine unheilbare Masse, wachsend in einem Gehirn.
PolishPozostały 1 % zawarty jest w wewnątrz i zewnątrzkomórkowych płynach.
Das restlichen 1 % befindet sich in den intra- und extrazellulären Flüssigkeiten.
PolishTo cały czas pozostaje w tym, co nazywamy źródłem, lub wewnątrz urządzenia.
Es bleibt entweder in dem, was wir die Quelle nennen, oder in dem Gerät.
PolishZawiera dwie substancje czynne współdziałające ze sobą w obniżaniu ciśnienia wewnątrz oka.
Es enthält zwei Wirkstoffe, die sich bei der Senkung des Augeninnendrucks ergänzen.
PolishNależy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi (wewnątrz nosa lub ust).
Lassen Sie sich außerdem von Ihrem Arzt über weitere geeignete Sonnenschutzmaßnahmen beraten.
PolishPodwyższone ciśnienie wewnątrz oka może doprowadzić do choroby zwanej jaskrą.
Dieser erhöhte Druck kann zu einer Erkrankung namens Glaukom führen.
PolishNastępnie przeciągnij pole do wewnątrz lub na zewnątrz, ustawiając odpowiedni rozmiar.
Ziehen Sie den Rahmen nach innen oder nach außen, bis die Größe stimmt.
PolishPozwala to obniżyć ciśnienie wewnątrz gałki ocznej oraz zmniejszyć ryzyko uszkodzeń.
Dadurch sinkt der Druck im Inneren des Auges und das Risiko einer Schädigung verringert sich.
Polishzaburzenie krwi usposabiające do wewnętrznego krwawienia (krwawienie wewnątrz tkanek,
eine Blutgerinnungsstörung, die Sie anfällig für innere Blutungen macht (d. h. für Blutungen
PolishOczyścić ustnik wewnątrz i z zewnątrz oraz plastikową obudowę z zewnątrz suchą ściereczką lub
Wischen Sie das Mundstück und das Mundrohr innen und außen mit einem trockenen Tuch,
PolishOznacza to, że substancja ta przekształca się w waldekoksyb wewnątrz organizmu.
Dies bedeutet, dass er im Körper zu Valdecoxib umgewandelt wird.
PolishOznacza to, że jest wewnątrz organizmu przekształcany do czynnego amprenawiru.
Das bedeutet, dass der Wirkstoff erst in Ihrem Körper in das aktive Amprenavir umgewandelt wird.