RO

a încărca {verb}

volume_up
Pentru a încărca un fișier de setări particularizate, faceți clic pe Import.
To load a customized settings file, click Import.
În felul acesta, se pot încărca și stoca coli hârtie de dimensiuni diferite în fiecare compartiment.
That way, you can load and store different paper sizes in each tray.
Acest lucru a însemnat că acel conducător auto nu a putut încărca şi descărca în acea zi, pe lângă consecinţele acestei situaţii.
This meant that the driver was unable to load and unload that day, with all the associated consequences.
a încărca (also: a împopoțona)
Din acest motiv, v-aş ruga să încetaţi jocul politicii interne împotriva politicii europene şi de a mai încărca preşedinţia Consiliului dumneavoastră cu probleme interne.
For that reason, I would ask you to stop playing domestic policy off against European policy and burdening your Council Presidency with domestic issues.
a încărca

Context sentences for "a încărca" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianNu aveți permisiunea pentru a încărca fișierul în folderul pe care l-ați selectat.
You don't have permission to upload the file to the folder that you selected.
RomanianFișierul nu se poate încărca, deoarece aceasta nu încape în spațiul de stocare disponibil.
You can't upload the file because it doesn't fit in your available storage space.
RomanianMicrosoft poate să limiteze numărul de fișiere pe care le puteți încărca lunar în SkyDrive.
Microsoft might limit the number of files that you can upload to SkyDrive each month.
RomanianSunt multe site-uri Web unde se pot încărca fotografii pentru a fi imprimate.
There are many websites where you can upload photos to be printed.
RomanianDispozitivul este andocat pe staţia de încărcare şi se încarcă.
Device is docked in the charging station and is charging properly.
RomanianEa indică dacă bateria se încarcă sau este complet încărcată.
It indicates whether your battery is charging or is fully charged.
RomanianPC-ul mobil este alimentat de la sursă și bateria nu se încarcă.
Your mobile PC is plugged in and the battery is not charging.
RomanianPC-ul mobil este alimentat de la sursă și bateria se încarcă.
Your mobile PC is plugged in and the battery is charging.
RomanianFaceți clic pe link și urmați instrucțiunile pentru a încărca factura și a verifica semnătura digitală.
Click the link and follow the instructions to upload your invoice and verify the digital signature.
RomanianInternet Explorer 8 pornește rapid, încarcă paginile repede și vă ajută să începeți rapid lucrul.
Internet Explorer 8 starts quickly, loads pages fast, and instantly gets you started on what you want to do next.
Romanian(Pentru a efectua un upgrade, computerul nu se poate porni sau „încărca” de pe suportul de instalare Windows 7.)
(To perform an upgrade, you can't start, or boot, your computer from the Windows 7 installation media.)
RomanianEste posibil ca Microsoft să limiteze numărul de fișiere pe care un utilizator le poate încărca lunar într-un album SkyDrive.
Microsoft may limit the number of files that each user can upload to a SkyDrive album each month.
RomanianPentru a încărca fișiere într-un folder nou din SkyDrive, mai întâi creați folderul, apoi încărcați fișierele în acesta.
To upload files to a new folder on SkyDrive, first create the folder, and then upload the files to it.
RomanianDe exemplu, înregistraţi o macrocomandă pentru a vă încărca toate armele şi apoi alocaţi macrocomanda unui buton de pe mouse.
For example, record a macro to reload all your weapons, and then assign the macro to a mouse button.
RomanianPagina Filă nouă se încarcă rapid și furnizează linkuri pentru a vă ajuta să începeți următoarea activitate de navigare.
The New Tab page loads quickly and provides links to help you get started on your next browsing activity.
RomanianDacă ați utilizat Outlook Express sau Windows Live Mail, vă puteți încărca e-mailurile și contactele pe Outlook.com.
If you've been using Outlook Express or Windows Live Mail, you can upload your email and contacts to Outlook.com.
RomanianCare drivere se încarcă în modul de siguranță?
Which drivers get loaded in safe mode?
RomanianPentru a încărca fișiere pe un site Web FTP, de obicei aveți nevoie de anumite permisiuni din partea persoanei care deține site-ul.
To upload files to an FTP website, you usually need certain permissions from the person who owns the site.
RomanianChiar după ce verificați zona de notificare, este posibil să nu observați unele programe care se încarcă automat la pornire.
Even after you check the notification area, you might still miss some programs that run automatically at startup.
RomanianCu Windows 8, puteți să instalați aplicația desktop SkyDrive pentru Windows pentru a încărca rapid fișiere și foldere în SkyDrive.
With Windows 8, you can install the SkyDrive desktop app for Windows to quickly upload files and folders to SkyDrive.