RO a înregistra
volume_up
{verb}

1. general

Când înregistrați pași pe computer, orice tastați nu se va înregistra.
When you record steps on your computer, anything you type will not be recorded.
Pentru a înregistra serialul, apăsaţi din nou butonul RECORD.
To record the series, press the RECORD button again.
Motivul poate fi faptul că tunerul este necesar pentru a înregistra o emisiune TV.
It might be because the tuner is needed to record a TV show.
Aceasta înseamnă, de asemenea, că noile partide trebuie să se poată înregistra.
That, then, also means that new parties must be allowed to register.
Vom înregistra şi vom autoriza toate fondurile.
We will register and authorise all funds.
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Where can I register for the [language] test?
a înregistra
a înregistra (also: a rezerva, a ocupa, a înscrie, a opri)
a înregistra
a înregistra (also: a constata, a însemna, a nota, a înscrie)
Merită să remarcăm faptul că se va înregistra o trecere către dezvoltarea industrială şi tehnologică şi, prin urmare, o îndepărtare de la activităţile care necesită calificare redusă.
It is worth noting that there will be a shift towards industrial and technological development and a corresponding shift away from low-skilled labour.
a înregistra (also: a marca, a puncta, a răboji, a orchestra)

2. music: "o piesă muzicală"

a înregistra

Context sentences for "a înregistra" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianDacă acestea sunt prea blânde în această privință, nu vom putea înregistra progrese.
If they are too lax in this respect, then we will not be able to make progress.
RomanianAceasta depune multe eforturi pentru a înregistra progrese pe calea democrației.
It is making a lot of effort in terms of its progress towards democracy.
RomanianNumai Germania va înregistra o scădere a populaţiei cu 20 de milioane de locuitori.
Germany alone is going to see a shrinkage of its population by 20 million.
RomanianPreședinția suedeză și-a exprimat angajamentul de a înregistra progrese în această privință.
The Swedish Presidency has shown its commitment to making progress on this subject.
RomanianAceastă dezbatere se desfășoară de mulți ani fără încă a înregistra progrese semnificative.
This debate has been going on for years without us achieving any meaningful progress.
RomanianSper că vom înregistra acelaşi succes în timpul Preşedinţiei maghiare.
I hope we will have just as much success during the Hungarian Presidency.
RomanianTotuşi, va trebui să depunem eforturi uriaşe pentru a înregistra progrese în relaţia cu China.
However, we will need all our efforts to make progress in relation to China.
RomanianÎn primul şi în primul rând, ar trebui să ne axăm pe chestiunile în care putem înregistra progrese.
We should, first and foremost, build on the issues where progress can be achieved.
RomanianVă împărtăşesc speranţa că, în Mexic - a doua noastră şansă - vom înregistra rezultate mai bune.
I share your hope that, in Mexico - our second chance - we shall do better.
RomanianLOGFILE FileName setează fișierul utilizat pentru a înregistra în jurnal activitatea Telnet.
LOGFILE FileName sets the file to be used for logging Telnet activity.
RomanianÎn prezent, aceasta este prima piatră de temelie pentru a înregistra progrese cu această strategie.
This is now the first and foremost cornerstone of making progress on this strategy.
RomanianDupă aceasta, vom putea înregistra progrese în procesul de negociere.
Once this is done, we will be able to make progress in negotiations.
RomanianÎn Calitate, faceți clic pe - sau + pentru a specifica la ce calitate se va înregistra emisiunea TV.
In Quality, click - or + to select the quality at which the TV show will be recorded.
RomanianDepindem foarte mult de ceilalţi pentru a putea înregistra progrese.
We are very much dependent upon others to be able to make progress.
RomanianO placă de sunet duplex este o placă de sunet care poate reda și înregistra sunete simultan.
A duplex sound card is a sound card capable of both playing and recording sounds at the same time.
RomanianSper că încă putem înregistra un progres în cadrul Consiliului.
I hope that we can still reach a breakthrough in the Council.
RomanianNavigarea InPrivate, care vă permite să răsfoiți pe Web fără a se înregistra un istoric în browser.
InPrivate Browsing, which allows you to browse the web without recording a history in the browser.
RomanianAcest pas spre o cooperare consolidată este unul inovator, ca să putem înregistra progrese în ceea ce privește dezbaterea.
This enhanced cooperation move is an imaginative one to move the debate forward.
RomanianTrebuie să muncim pentru a înregistra progrese în acest domeniu.
We must endeavour to make improvements in this area.
RomanianCu toate acestea, s-ar înregistra şi alte consecinţe grave.
There would also be other serious consequences, however.