"însemnătate" English translation

RO

"însemnătate" in English

RO

însemnătate {feminine}

volume_up
Planurile referitoare la politica comercială a UE sunt de mare însemnătate.
The plans for the EU's trade policy are of great importance.
Trebuie să ţinem cont că europeanul, prin mentalitatea sa, alocă o însemnătate deosebită respectului faţă de sfera privată.
We must bear in mind that Europeans, by their very mentality, attach particular importance to respect for their privacy.
Argumentele noastre cu privire la importanța cărbunelui dobândesc mai multă însemnătate în contextul instabilității din Mediterană și Canalul Suez.
The instability in the Mediterranean and Suez gives our arguments about the importance of coal greater significance.
Întreaga regiune Xinjiang are o însemnătate culturală enormă pentru întreaga lume.
The entire Xinjiang Region has enormous cultural significance for the entire world.
Acesta este într-adevăr un subiect de mare însemnătate.
This is indeed a subject of great significance.
Însăşi dna Malmström a spus că această iniţiativă are o mare însemnătate politică, dar şi implicaţii practice.
According to Mrs Malmström's own words, this is an initiative with great political significance and practical implications.

Context sentences for "însemnătate" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianAcest lucru are o însemnătate deosebită în ceea ce priveşte vecinii noştri comuni.
This is particularly important in relation to our common neighbourhood.
RomanianAceştia spun că este o problemă de ordin politic, iar soluţiile tehnice au o însemnătate minoră.
They say that it is a political problem, that the technical solutions hardly matter.
RomanianRenaționalizarea nu ar trebui să fie singura opțiune prin care acest fond să capete mai multă însemnătate și vizibilitate.
Renationalisation should not be the only option for giving this fund more weight and visibility.
RomanianEste o rezoluţie completă, care a primit multe contribuţii şi care, mai presus de toate, are o mare însemnătate.
It is a complete resolution, which has received many contributions and which, above all, does something important.
RomanianAcele zile au fost de o însemnătate deosebită pentru continentul nostru și putem fi mândri de aceasta și ne vom aminti mereu acele zile.
Those days were momentous for our continent and we can be proud of it and we will forever remember those days.
RomanianSau intervin excesiv în domenii fără însemnătate şi prea puţin în altele precum garantarea locurilor de muncă şi protecţia consumatorilor?
Are they being overly meddlesome in trivial areas and not meddlesome enough in others, such as securing jobs and protecting consumers?
RomanianVinul de Burgundia, şunca de Parma, anumite cărnuri spaniole - au o însemnătate ce depăşeşte graniţele ţărilor noastre şi graniţele Europei.
Burgundy wine, Parma ham, certain Spanish meats - they have meaning far beyond the borders of each of our countries, far beyond the borders of Europe.
RomanianÎn timp ce se dezbat componența, locația și funcțiile, Uniunea Europeană ratează ocazia de a avea cu adevărat o însemnătate în acest domeniu.
While the composition, locations and positions are being debated, the European Union is passing up the opportunity of being able to function meaningfully in this area.