RO

a însemna {verb}

volume_up
a însemna (also: a fi, a exista, a trăi, a pomeni)
Aceasta poate însemna Basel II, evidenţe fiscale, poate însemna multe lucruri.
Now that may be Basel II, that may be fiscal records, that may be many things.
Mă opun acesteia întrucât ar însemna să acționăm în grabă, fără dovezi științifice.
I oppose that because it would be to act in haste without scientific evidence.
În termeni practici, asta ar însemna că respingem o serie din prioritățile Europei.
This means in practical terms that we are rejecting a number of Europe's priorities.
Aceasta va însemna posibilitatea de a fabrica arme nucleare la scară industrială.
That will mean an ability to manufacture nuclear weapons on an industrial scale.
Aceasta ar însemna că ne-am confrunta în continuare cu selectarea embrionilor.
Doing so would mean that we would still be faced with the selection of embryos.
Ar însemna să navigăm pe internet pentru a identifica încălcările?
Would it mean streaming the Internet in order to identify violations?
a însemna (also: a marca)
a însemna
În funcție de câte fișiere aveți și de modul cum sunt organizate, găsirea unui fișier poate însemna răsfoirea prin sute de fișiere și subfoldere - ceea ce nu este o activitate simplă.
Depending on how many files you have and how they are organized, finding a file might mean browsing through hundreds of files and subfolders—not an easy task.
Aceasta poate însemna Basel II, evidenţe fiscale, poate însemna multe lucruri.
Now that may be Basel II, that may be fiscal records, that may be many things.
Acest lucru ar însemna intoleranţă şi discriminare, care ar tulbura buna convieţuire tradiţională dintre grupurile etnice din Bulgaria, care adesea a servit drept model în Balcani.
This would signify intolerance and discrimination, which will upset the traditionally good coexistence between ethnic groups in Bulgaria, something often held up as a model to the Balkans.

Context sentences for "a însemna" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianAceasta poate însemna Basel II, evidenţe fiscale, poate însemna multe lucruri.
Now that may be Basel II, that may be fiscal records, that may be many things.
RomanianMă opun acesteia întrucât ar însemna să acționăm în grabă, fără dovezi științifice.
I oppose that because it would be to act in haste without scientific evidence.
RomanianÎn termeni practici, asta ar însemna că respingem o serie din prioritățile Europei.
This means in practical terms that we are rejecting a number of Europe's priorities.
RomanianCu toate acestea, o putere mai mare va însemna o răspundere şi o transparenţă sporite.
However, with greater power there should be greater accountability and transparency.
RomanianNu putem privi nepăsători, deoarece aceasta ar însemna să devenim complici.
We cannot be bystanders because that makes us complicit in the slaughter.
RomanianPromovarea proiectului de lege ar însemna reîntoarcerea Ugandei la condiţii coloniale.
Taking the bill forward would be tantamount to returning Uganda to colonial conditions.
RomanianO taxă de 0,01 % pe tranzacțiile financiare ar însemna 80 de miliarde de euro.
A 0.01% tax on financial transactions would be worth EUR 80 billion.
RomanianLipsa unei coordonări la nivel european însemna costuri mari nu numai pentru utilizatori.
A lack of coordination at European level means that not only users have to pay high costs.
Romanian., mai puțin poate însemna mai mult.
When it comes to your small or midsize business, sometimes less is more.
RomanianA-l interzice ar însemna să negăm că majoritatea fumătorilor sunt dependenţi.
Banning it completely would be tantamount to denying that most smokers are in a state of dependency.
RomanianAceasta va însemna sfârşitul procesului de transformare a Kosovo într-un protectorat al UE/NATO.
This will complete the conversion of Kosovo to a Euro-NATO protectorate.
RomanianAcest lucru însemna că, în cel mai bun caz, aceştia se puteau ocupa doar parţial de afacerile europene.
This meant that, at best, they could only deal half-time with European affairs.
RomanianAcest lucru ar însemna o altă lovitură teribilă pentru nivelul de trai al cetăţenilor cu locuri de muncă.
This would be another terrible blow to the standard of living of working people.
RomanianPe termen lung, aceasta ar însemna un dezastru pentru economiile noastre.
In the long term, that would be a disaster for our economies.
RomanianAceasta ar însemna să dea dovadă de solidaritate reală, însă, din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat.
That would be showing real solidarity, but unfortunately it has not happened.
RomanianAş dori să îl întreb pe dl comisar, referitor la răspunsul dumnealui, ce ar însemna termen mediu?
Could I ask the Commissioner, in relation to his reply, what would constitute the medium term?
RomanianAceasta ar însemna o politică de egalitate reală care oferă femeilor şansa de a se întoarce la locul de muncă.
That would be a real equality policy that gives women a chance to go back to work.
RomanianAcest lucru va însemna o concurenţă pentru agricultorii noştri şi o mai mare diminuare a suveranităţii noastre.
This will involve competition for our farmers and a further erosion of sovereignty.
RomanianÎnsă aceste două texte nu ar însemna nimic fără acesta din urmă.
Those two texts would be nothing without this one, however.
RomanianOferirea unui loc Gibraltarului va însemna renunţarea la prea multe.
It will be giving up too much to give Gibraltar a seat.