"întocmai" English translation

RO

"întocmai" in English

EN

RO întocmai
volume_up
{adjective masculine}

Context sentences for "întocmai" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianAcesta trebuie aplicat întocmai și nu trebuie să fie eludat sau subminat.
This must be applied to the letter and must not be circumvented or undermined.
RomanianTotuşi, rămân lacune considerabile în ceea ce priveşte implementarea întocmai a acestor legi.
However, there remain significant gaps in the full implementation of this legislation.
RomanianProcedura cartonașului albastru trebuie respectată întocmai.
We need to be consistent in our exercise of the right to ask a blue-card question.
RomanianÎnființarea Serviciului european pentru acțiune externă este întocmai expresia acestei priorități.
The establishment of the European External Action Service is the exact expression of this priority.
RomanianÎntocmai spuselor poetului: tăietorule de lemne, stai o clipă.
As the poet said: hey lumberjack, stop a moment.
RomanianS-ar părea că acest lucru nu este întocmai adevărat.
It would appear that that is not strictly true.
RomanianAceasta înseamnă un supliment de 22 de milioane de euro pe an, care vizează întocmai să anticipeze un posibil impact de acest tip.
This equates to an additional EUR 22 million per year, which is specifically intended for anticipating a possible impact of this kind.
RomanianAceasta mi-a fost trimisă prin AKI International întocmai pentru a coincide cu dezbaterea privind ziua mondială împotriva pedepsei cu moartea.
This was sent to me through AKI International specifically to coincide with the debate on the World day against the death penalty.
RomanianComisia a urmat întocmai foaia de parcurs prezentată de către Consiliu, iar la ultima reuniune Consiliul a convenit asupra concluziilor.
The Commission has followed, to the letter, the roadmap outlined by the Council, and the Council agreed on conclusions at the last meeting.
RomanianNu am realizat întocmai acest lucru, dar, mulţumită activităţii raportoarei noastre, se pare că am obţinut o soluţie cât s-a putut de bună.
We did not quite manage that but, thanks to the work of our rapporteur, it would seem that we have obtained as good a solution as we could.
RomanianDacă nu va face întocmai, un aer de neîncredere va continua să înconjoare rapoartele IPCC, ceea ce consider că nu este necesar, nici de dorit.
If it fails to do so, an atmosphere of mistrust will continue to surround the IPCC reports, something I think unnecessary and undesirable.
Romanianca (întocmai ca)
Romanianca (întocmai ca)
RomanianObiectivul nostru real ar trebui să fie o reducere de 40%, dacă ar fi să luăm în seamă mesajul climatologilor, lucru pe care ar trebui să-l facem întocmai.
Our real target should be a reduction of 40%, if we were to heed the message of the climate scientists, as we quite rightly should.
RomanianÎn primul rând, respectarea întocmai a standardelor naţionale de auditare şi a practicilor şi procedurilor de auditare introduse de Curtea Europeană de Conturi.
Firstly, irreproachable adherence to international auditing standards and the auditing practices and procedures introduced by the European Court of Auditors.