RO a acumula
volume_up
{verb}

a acumula (also: a achiziționa)
Astfel, nu veți acumula prea multe imagini care trebuie etichetate.
That way, you won't end up with a backlog of pictures that need to be tagged.

Context sentences for "a acumula" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianTrebuie să extindem posibilităţile tuturor oamenilor de a acumula experienţă în străinătate.
We need to expand the possibilities of acquiring experience abroad for all.
RomanianEle le dau cetăţenilor posibilitatea de a acumula calităţile care caracterizează o forţă de muncă mobilă.
They make it possible for individuals to acquire the qualities which are characteristic of a mobile workforce.
RomanianÎn caz contrar, vom acumula probleme pentru viitor.
Otherwise, we are storing up problems for the future.
RomanianNumai în acest mod vom acumula sinergii şi numai astfel vom valorifica efectele benefice ale bunurilor publice globale.
Only in this way can we create greater synergies and only in this way can we capitalise on the benefits of global public goods.
RomanianCu cât acordul de liber schimb este mai ambiţios, cu atât sunt mai mari beneficiile economice care se vor acumula pentru fiecare parte - UE şi India.
The more ambitious the free trade agreement, the greater the economic benefits that will accrue to each party - the European Union and India.
RomanianDle președinte, citind programul de lucru al Comisiei pentru 2011, un punct principal iese în evidență: folosirea crizei de către Comisie pentru a acumula putere.
Mr President, reading the Commission work programme for 2011, one principal point stands out: use of the crisis to grab power for the Commission.
RomanianPe baza acestui studiu, vom vedea în ce fel putem armoniza şi acumula toate măsurile pentru a îmbunătăţi situaţia victimelor terorismului în Europa.
On the basis of this study, we are going to see how we can harmonise and bring together all the measures so as to improve the situation of victims of terrorism in Europe.
RomanianPlasamentele în muncă sunt un exemplu bun pentru felul în care studenţii la universitate pot acumula experienţă practică, pe care o vor aduce ulterior în studiile lor.
Work placements are a good example of how university students can gain practical experience and then subsequently bring that experience into their studies.
RomanianTinerii trebuie să poată profita de oportunitatea de a acumula cunoştinţe şi experienţă, ocazie care li se oferă graţie apartenenţei ţării lor la Uniunea Europeană.
Young people should be able to take advantage of the opportunities to acquire knowledge and experience provided by membership of their country in the European Union.
RomanianLibera circulaţie în spaţiul Schengen a devenit un obicei şi o evidenţă; a învăţa, a munci şi a acumula experienţă în alte state membre ale Uniunii Europene a devenit atât de firesc.
Free travel in the Schengen area has become so customary and self-evident; it has become so natural to learn, work and gain experience in other European Union Member States.