"aici" English translation

RO

"aici" in English

RO aici
volume_up
{adverb}

Înţeleg de ce suntem aici şi odată ce am ajuns aici, suntem foarte fericiţi.
I understand why we are here, and once we are here, we are very happy.
Împărtăşesc aici regretul dnei Harms că dna Ashton nu se află astăzi aici cu noi.
I share Mrs Harms' regret, here, that Mrs Ashton is not with us today.
Există două mari obstacole de depășit aici: administrația și finanțele.
There are two main obstacles to be overcome, here: administration and finance.
aici
volume_up
herein {adv.} [form.]
În caz contrar, majoritatea recomandărilor utile făcute aici vor rămâne doar pe hârtie.
Otherwise, the majority of the good recommendations made herein will remain a dead letter.

Context sentences for "aici" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianScopul final pentru toți cei prezenți aici este promovarea interesului copiilor.
The ultimate goal of everyone in this Chamber is to promote children's interests.
RomanianMă refer aici la oligopoluri, monopoluri și la barierele la pătrunderea pe piață.
This relates to oligopolies and monopolies, but also to barriers to market access.
RomanianCeea ce se afirmă aici este că ori se aplică la nivel mondial, ori nu va exista.
What is being said is that either it is global or it is not going to exist.
RomanianMă refer aici la activităţi care să-i implice, deopotrivă, pe tineri şi pe vârstnici.
I am referring in this instance to activities involving both young and old alike.
RomanianSuntem foarte mândri şi mulţumiţi că am aderat la zona euro şi vom rămâne aici.
We are very proud and glad that we joined the euro, and we will be staying.
RomanianPrin urmare, este vorba aici despre consolidarea rolului Parlamentului European.
This is therefore about strengthening the role of the European Parliament.
RomanianÎi urez bun venit şi preşedintelui Barroso, care este prezent aici, şi dvs. tuturor.
Welcome, too, to President Barroso, who is present with us, and to all of you.
RomanianAici puteți găsi informații despre ofertele Microsoft disponibile în zona dvs
Find information about Microsoft Dynamics offerings available in your location below:
RomanianPrimul mesaj care poate fi extras de aici astăzi este că dorim o piață unică ecologică.
The first message to take from this today is that we want a green Single Market.
RomanianEste important să ne întâlnim şi cu autorităţile de aici, deoarece ei sunt vecinii.
It is important that we also see those authorities, because they are the neighbours.
RomanianAici nu e vorba de predică idealistă; este vorba de a fi credincioşi valorilor noastre.
This is not about idealistic preaching; it is about being faithful to our values.
RomanianSalut de aici, din Parlamentul European, invocarea acestui subiect important.
This is an important reminder that I welcome, as I say, from the European Parliament.
RomanianCând va apărea ceva mai bun, mă voi afla aici, pentru a vă oferi sprijinul meu.
When we think of something better, I will be there straight away to give it my support.
RomanianPentru mine, semnificaţia acestui pachet se va face simţită mulţi ani de aici înainte.
For me, the significance of this package will be felt for many years to come.
RomanianDe aici, cererile justificate pentru un raport de activitate, transparenţă şi claritate.
Hence the justified demands for an activities report, transparency and clarity.
RomanianToate acestea afectează UE - de aici şi semnificaţia Parteneriatului estic.
All this affects the EU - hence the significance of the Eastern Partnership.
RomanianDomnule preşedinte, mă voi opri aici, fiindcă nu am dreptul la şaizeci şi unu de secunde.
I shall stop there, Mr President, because I am not entitled to sixty-one seconds.
RomanianAici nu este inclusă şi China, aceasta nefiind transparentă în această privinţă.
This excludes China, as it will not provide transparency on the issue.
RomanianNoi ceilalți putem oferi sprijin politic, dar lucrurile se opresc aici.
The rest of us can provide political support, but that is as far as it should go.
RomanianEste ceea ce dorim să realizăm aici, prin codificarea acestei directive.
This is what we are trying to achieve with the codification of this directive.