RO a anunţa
volume_up
{transitive verb}

a anunţa (also: a publica, anunţa)
a anunţa (also: anunţa, a vesti, a programa)
Avem plăcerea de a vă anunţa naşterea ... .
We are happy to announce the birth of…
Voi anunţa acum rezultatul voturilor.
I will now announce the result of the vote.
În fiecare zi, companiile anunţă scăderea producţiei, concedierea lucrătorilor sau chiar închiderea totală.
Every day, companies announce cutbacks in production, layoffs of workers or even complete closure.
a anunţa
a anunţa (also: a deschide, a desfunda)
Prima este problema nucleară: ne înspăimântă şi numai auzul acestui cuvânt, care anunţă abia tema.
The first is nuclear: just the word, merely broaching the subject, frightens us.
a anunţa

Context sentences for "a anunţa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianCând se vor anunţa rezultatele concursului pentru arhitecţi pentru Rue de la Loi?
When will the results of the architects' competition for the Rue de la Loi be announced?
RomanianPrima este problema nucleară: ne înspăimântă şi numai auzul acestui cuvânt, care anunţă abia tema.
The first is nuclear: just the word, merely broaching the subject, frightens us.
RomanianPreviziunile economice anunţă o reducere majoră în creşterea economică a UE de 1,1 % în 2010.
Economic forecasts predict a major reduction in EU growth of 1.1% in 2010.
RomanianActuala criză deja prevesteşte semnele următoarei crize capitaliste, care se anunţă a fi şi mai gravă.
Today's crisis is already incubating the next capitalist crisis and it bodes worse.
RomanianCalendarele de echipă anunţă pe toată lumea cu privire la evenimentele şi momentele cheie care urmează.
Team calendars alert everyone to upcoming events and milestones.
RomanianDacă se anunţă că veţi ajunge la destinaţia finală cu o întârziere de cel puţin o oră, puteţi:
If you are told you will arrive at your final destination with a delay of at least 1 hour, you are entitled to:
RomanianAm plăcerea de a te anunţa că ... au acum un fiu/o fiică.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
RomanianOare se poate opri livrarea de gaze aşa, în câteva minute, fără a anunţa în prealabil utilizatorul?
Is it really possible to cut off a supply just like that, in a couple of minutes, without notifying the user beforehand?
RomanianAceastă criză economică fără precedent, cu efecte grave, anunţă un nou dezastru pentru ţările în curs de dezvoltare.
This unprecedented economic crisis, which is biting hard, spells renewed disaster for developing countries.
RomanianMă încântă entuziasmul cu care Comisia anunţă lansarea acestor negocieri şi sper ca acest entuziasm să continue.
I am delighted at the enthusiasm with which the Commission announced the start of these negotiations and I hope this enthusiasm continues.
RomanianPrognoza anunţă ploaie, aşa că îţi iei umbrela cu tine, dar până la urmă, chiar dacă picură puţin, nu este vorba de ploaie.
The forecast says rain, so you take the umbrella, and in the end it maybe spits a little, but there is definitely no real rain.
RomanianÎn fiecare zi, companiile anunţă măsuri de restructurare sau de relocalizare, ceea ce înseamnă adesea pierderea a multe locuri de muncă.
Day after day, companies are announcing restructuring measures or are relocating, often with the loss of many jobs.
RomanianAfişajul va evidenţia fiecare vot pe măsură ce acesta se anunţă, facilitând urmărirea procesului de votare de către toţi membrii.
The display will highlight each single vote as it is announced, thereby making it easier for all Members to follow the vote.
RomanianLucrurile se anunţă a fi interesante.
RomanianÎţi scriu pentru a te anunţa că...
RomanianBineînţeles că vor face tot ceea ce le va sta în putinţă, însă se anunţă schimbări mari, motiv pentru care aşteptările trebuie să rămână realiste.
Certainly they will try to do their best, but massive challenges lie ahead, and for that reason the expectations need to be realistic.
RomanianAlegerea care trebuia făcută între cele două locuri de producţie anunţa deja dificultăţile cu care urma să ne confruntăm în numele lucrătorilor irlandezi.
The choice of which of the two sites to produce in was an indication of the difficulties that we were going to have to face on behalf of the Irish workers.
RomanianPersonal, nu am impresia că există o viziune prea clară asupra decalajelor reale care se anunţă în termeni de echilibru geografic, inclusiv la nivel de management.
My own impression is that there is a lack of clear enough foresight about the actual disparities that exist in terms of geographic balance, including at management level.
RomanianSub Actualizări recomandate, bifaţi caseta de selectare pentru a Se includ actualizările recomandate când se descarcă, se instalează sau se anunţă actualizări, apoi faceţi clic pe OK.
Under Recommended updates, select the check box for Include recommended updates when downloading, installing, or notifying me about updates, and then click OK.
RomanianJuntele militare se comportă în acelaşi mod: mai întâi sunt arestările, apoi constituţia este suspendată, iar, ulterior, se anunţă organizarea de alegeri democratice.
Military juntas behave in a similar way: first there are arrests, then the constitution is suspended, and later there is an announcement that democratic elections will be called.