"autor" English translation

RO

"autor" in English

EN

"auto" in Romanian

RO

autor {masculine}

volume_up
1. general
autor. - Dle preşedinte, China a înregistrat un progres economic impresionant.
author. - Mr President, China has demonstrated impressive economic progress.
autor. - Dle președinte, subiectul rezoluției de urgență este important în sine.
author. - Mr President, the topic of the urgent resolution is important in itself.
autor - Doamnă preşedintă, grupul meu propune eliminarea alineatelor (2) şi (6).
author. - Madam President, my group proposes to delete paragraphs 2 and 6.
autor (also: scriitor)
Tatsuo Yamada este autor în echipa Windows de la Microsoft.
Tatsuo Yamada is a writer on the Windows team at Microsoft.
Andy Sweet este autor în echipa Windows de la Microsoft.
Andy Sweet is a writer on the Windows team at Microsoft.
autor. - Dle preşedinte, luna trecută, dl Liu Xiaobo, cunoscutul scriitor şi activist politic, a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru "incitare la subminarea puterii de stat”.
. - Mr President, last month, Mr Liu Xiaobo, the very well-known writer and political activist, was sentenced to 11 years' imprisonment for 'incitement to subvert state power'.
Presupusul autor s-a predat poliției și așteaptă judecarea procesului său.
The alleged perpetrator has turned himself in to the police and is awaiting trial.
Europa deviază tot mai mult de esenţa unei pedepse juste ca răspuns proporţional cu răul comis de autor şi cu gradul de vinovăţie al acestuia.
Europe is moving ever further away from the essence of a just punishment as a response proportionate to the wrong done by the perpetrator and the guilt incurred.
2. literature
autor (also: scriitor)
autor. - Dle preşedinte, China a înregistrat un progres economic impresionant.
author. - Mr President, China has demonstrated impressive economic progress.
autor. - Dle președinte, subiectul rezoluției de urgență este important în sine.
author. - Mr President, the topic of the urgent resolution is important in itself.
autor - Doamnă preşedintă, grupul meu propune eliminarea alineatelor (2) şi (6).
author. - Madam President, my group proposes to delete paragraphs 2 and 6.
autor (also: scriitor)
Tatsuo Yamada este autor în echipa Windows de la Microsoft.
Tatsuo Yamada is a writer on the Windows team at Microsoft.
Andy Sweet este autor în echipa Windows de la Microsoft.
Andy Sweet is a writer on the Windows team at Microsoft.
autor. - Dle preşedinte, luna trecută, dl Liu Xiaobo, cunoscutul scriitor şi activist politic, a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru "incitare la subminarea puterii de stat”.
. - Mr President, last month, Mr Liu Xiaobo, the very well-known writer and political activist, was sentenced to 11 years' imprisonment for 'incitement to subvert state power'.
EN

auto {noun}

volume_up
1. automotive

Synonyms (English) for "auto":

auto

Context sentences for "autor" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianVa trebui să rezolvăm urgent şi problema crucială a dreptului de autor pe Internet.
We will also have to urgently take up the crucial issue of internet copyright.
RomanianAceasta se referă chiar la dezbaterea curentă privind drepturile de autor şi internetul.
It goes right to the heart of the current debates on copyright and the Internet.
RomanianÎn ceea ce priveşte lucrările protejate de drepturi de autor, este o altă problemă.
It is another matter again when it comes to works protected by copyright.
RomanianAcestea sunt lucrări pentru care nu se poate găsi deținătorul dreptului de autor.
Orphan works are works for which the copyright owner cannot be found.
RomanianÎn al doilea rând, se impune adaptarea dreptului de autor la epoca digitală.
Secondly, it is essential that we adapt copyright to the digital era.
RomanianCompania Google a fost cea care a scanat milioane de titluri cu drept de autor din întreaga lume.
It was Google that scanned millions of copyright titles from all over the world.
RomanianCum poate fi simplificată clarificarea drepturilor de autor în era internetului?
How can copyright clearance be simplified in the internet age?
Romanianautor. - (FR) Dle preşedinte, cred că aceasta este o întrebare sub forma unei acuzaţii personale.
Mr President, I regard this as a question in the form of a personal accusation.
RomanianCe efect a avut prelungirea dreptului de autor în Statele Unite asupra dezvoltării de acolo?
What effect has the copyright extension in the United States had on developments there?
RomanianDrepturile de autor au existat înaintea Internetului şi se referă la o perioadă diferită.
Copyright existed before the Internet, and refers to a different era.
RomanianÎncă mai trebuie să aşteptăm o revizuire completă a legii privind dreptul de autor.
We still have to wait for a thorough revision of copyright law.
RomanianSunt de acord cu raportoarea că protecția drepturilor de autor nu este o prioritate în acest caz.
I agree with the rapporteur that copyright protection is not a priority here.
Romanianautor. - Înțelesesem că este vorba despre o întrebare, ea nu a venit.
Mr President, I had understood that a question was being asked, but one was not put to me.
RomanianPrin urmare, noile drepturi de autor nu s-ar aplica pentru compoziţiile muzicale pre-existente.
Therefore, the new copyright would not apply to all pre-existing musical compositions.
RomanianA găsi numai fișiere care au ca autor o persoană cu exact acest nume.
Finds only files that are authored by someone with exactly this name.
RomanianMai există problema armonizării incomplete a legii privind drepturile de autor.
We also have the incomplete harmonisation of copyright law.
RomanianDa, drepturile de autor asupra operei artistice sau fotografiei vă aparțin în continuare.
Yes, the copyright on your art or photograph still belongs to you.
RomanianÎn primul rând, o propunere de directivă-cadru privind administrarea colectivă a drepturilor de autor.
Firstly, a proposal for a framework directive on collective copyright management.
RomanianTrebuie să creăm un cadru european al drepturilor de autor care să fie, în secolul 21, adecvat scopului.
We have to make a European copyright framework fit for purpose in the 21st century.
RomanianAcest exemplu este din SUA, unde durata de protecţie a dreptului de autor este deja de 95 de ani.
That example was from the US, where the term of protection for copyright is already 95 years.