"autoriza" English translation

RO

"autoriza" in English

RO autoriza
volume_up
{transitive verb}

Context sentences for "autoriza" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianComisia intenţionează să prezinte un proiect de recomandare pentru a autoriza negocierile cu Statele Unite.
The Commission plans to table a draft recommendation to authorise negotiations with the United States.
RomanianVom înregistra şi vom autoriza toate fondurile.
We will register and authorise all funds.
RomanianAcest raport aprobă propunerea Comisiei de a autoriza majorarea contingentelor tarifare scutite de taxe vamale pentru vinul din Moldova.
This report approves a Commission proposal to authorise the increase in the duty free tariff quota for Moldovan wine.
RomanianPrin reformă, Comisia a câştigat competenţa de a autoriza noi practici oenologice şi se va baza pe recomandările OIV.
With the reform, the Commission gained competence to authorise new oenological practices and shall base itself on the OIV's recommendations.
RomanianÎnainte de a autoriza o navă să arboreze pavilionul lor, statele membre trebuie să verifice dacă aceasta se conformează normelor internaţionale.
Before authorising a ship to fly their respective flag, Member States have to check that it complies with international rules.
RomanianMai mult decât atât, imediat după tragedia din Japonia, Rusia și Belarus au semnat un acord prin care se autoriza construirea centralei din Belarus.
Moreover, immediately after the tragedy in Japan, Russia and Belarus signed an agreement giving a green light to build the plant in Belarus.
RomanianRaportul dlui Moreira a fost adoptat astăzi, sprijinind propunerea Comisiei de a autoriza creșterea contingentelor tarifare scutite de taxe vamale pentru vinul din Moldova.
Mr Moreira's report was adopted today, supporting a Commission proposal to authorise the increase in the duty free tariff quota for Moldovan wine.
RomanianDe aceea, autorizând cupajul de vinuri, Comisia Europeană va autoriza contrafacerea completă a vinului rosé: aceasta ar echivala cu decepţionarea consumatorului.
Therefore, by authorising the blending of wines, the European Commission would be authorising the outand-out counterfeiting of rosé wine: it would amount to consumer deception.
RomanianAl doilea reper este acţiunea Consiliului, de săptămâna trecută, de a autoriza deschiderea negocierilor privind acordurile de asociere cu Armenia, Azerbaidjan şi Georgia.
The second milestone is the authorisation by the Council, again last week, of the opening of the negotiations on association agreements with Armenia, Azerbaijan and Georgia.
RomanianDirectiva va autoriza statele membre să perceapă taxe pe camioane nu numai pentru costuri cu infrastructura, așa cum se întâmplă în prezent, ci și pentru poluarea fonică și atmosferică.
The directive will authorise Member States to charge tolls on lorries not only for infrastructure costs, as is the case now, but also for noise and air pollution.
RomanianPaşaportul european, în special, îi va autoriza pe administratori să opereze pe întreg teritoriul Uniunii Europene fără a fi nevoie să fie înregistraţi separat în fiecare stat membru.
The European passport, in particular, will authorise managers to operate throughout the European Union without having to be registered separately in each Member State.
RomanianCa să revin la subiectul discuției, aș dori să laud decizia Comisiei de a autoriza punerea unor fonduri publice la dispoziția companiilor aeriene afectate de perturbarea din momentul de față.
To return to our subject, I should like to commend the Commission's decision to authorise the release of public funds to airlines affected by the current disruption.
RomanianCe măsuri imediate va lua pentru a determina guvernul turc să revină asupra deciziei sale de a autoriza prospectarea zăcămintelor de hidrocarburi din ZEE ale unor state membre UE?
What immediate measures will it take to ensure that the Turkish Government reverses its decision to authorise prospecting for hydrocarbon deposits in the EEZ of the EU Member States?