"autorizaţie" English translation

RO

"autorizaţie" in English

RO

autorizaţie {feminine}

volume_up
Încalcă legea, deoarece Parlamentul European nu deţine autorizaţie sau competenţă pentru a examina constituţia maghiară.
It breaks the law because the European Parliament has no licence or competence whatsoever to examine the Hungarian constitution.
Este cel puţin absurd să remarci că este necesară o autorizaţie specială din partea Uniunii Europene pentru acest lucru, totuși, reprezintă un progres.
It is absurd, to say the least, to note that special permission is required from the European Union for that but still, it is progress.
autorizaţie (also: permis, carnet (permis))

Context sentences for "autorizaţie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianAutorizaţie care vă permite accesul la servicii medicale planificate în alte ţări din UE sau AELS.
Authorisation to obtain a planned health treatment in another EU or EFTA country.
RomanianAutorizaţie care vă permite accesul la servicii medicale planificate în alte ţări din UE sau AELS.
Authorisation to obtain planned health treatment in another EU or EFTA country.
RomanianDin punct de vedere financiar, cea mai bună soluţie este să obţineţi o autorizaţie prealabilă.
In financial terms, your best course of action is to obtain authorisation.
RomanianFără autorizaţie, costurile nu sunt acoperite în cazul Elveţiei.
Please note that without authorisation, treatment costs are not covered in relations with Switzerland.
RomanianAceastă autorizaţie este valabilă pentru o singură ţară.
This authorisation is valid for one country only.
RomanianÎn baza procedurii centralizate, întreprinderile depun la EMA o singură cerere de autorizaţie de punere pe piaţă.
Under the centralised procedure, companies submit one single marketing authorisation application to the EMA.
RomanianAutorizaţie de transfer al indemnizaţiei de şomaj
Authorisation to export unemployment benefits.
RomanianAutorizaţie care vă permite să primiţi în continuare indemnizaţia de şomaj în timp ce vă căutaţi un loc de muncă în altă ţară.
Authorisation to continue receiving unemployment benefit while looking for a job in another country.
RomanianDesigur, suntem încântaţi de decretul care împiedică intervenţia forţelor armate fără autorizaţie politică.
We are, of course, pleased about the decree that prevents the armed forces from intervening without political authorisation.
RomanianÎn acest caz, veţi putea lucra doar după ce autorităţile au efectuat verificările necesare şi v-au acordat o autorizaţie oficială.
This means you can't start working until this has happened and you have received formal authorisation.
RomanianÎn acelaşi timp, sunt menţinute acordurile inacceptabile pentru repatrierea persoanelor rezidente fără autorizaţie.
At the same time, the unacceptable agreements for the repatriation of persons resident without authorisation are maintained.
RomanianCu toate acestea, atât pacienţii, cât şi medicii de pe întreg teritoriul UE au nevoie de o regulă simplă pentru situaţiile în care trebuie să solicite o autorizaţie.
However, both patients and doctors throughout the EU need a simple rule for when they must request authorisation.
RomanianDacă doriţi ca asiguratorul dumneavoastră să acopere costurile spitalizării planificate în străinătate, este obligatoriu să obţineţi o autorizaţie prealabilă.
If you want your home health insurer to cover the cost of hospital treatment abroad, you must ask for prior authorisation.
RomanianPrin urmare, pacienţii vor trebui să obţină o autorizaţie prealabilă din partea societăţilor de asigurări de sănătate înainte de a primi un tratament costisitor.
Patients will therefore have to obtain prior authorisation from their health insurers before receiving costly treatment.
RomanianSăptămâna trecută a fost anulat protocolul de securitate care permitea armatei să intervină fără autorizaţie în cazul unor ameninţări de securitate.
Last week, the security protocol that allowed the army to intervene without authorisation in the case of security threats was annulled.
RomanianÎn viitor, Kaya va şti că trebuie să contacteze în prealabil autoritatea CITES din ţara sa pentru a afla care sunt produsele care necesită autorizaţie.
Next time, Kaya should contact the Maltese CITES authority to find out if the product she wants to bring back requires a certificate.
RomanianCe se întâmplă dacă în Franţa soseşte o moaşă fără o astfel de autorizaţie, fără pregătire suplimentară, care trebuie să scrie o reţetă medicală?
What happens when a midwife without such authorisation arrives in France without additional training and has to write a medical prescription?
RomanianDl raportor şi statele membre din Consiliu au considerat că aceşti oameni au nevoie de o autorizaţie prealabilă din partea Taiwanului pentru a intra în propria lor ţară.
The rapporteur and Member States in the Council were of the view that these people need prior authorisation from Taiwan to enter their own country.
RomanianDacă aţi primit îngrijiri medicale în ambulatoriu fără să aveţi o autorizaţie prealabilă, se va aplica procentul de rambursare din ţara în care sunteţi asigurat.
For non-hospital health care which you obtained without prior authorisation, you will be reimbursed at the rate applied in the country where you are insured.
RomanianNu face distincţie între operatorii de jocuri de noroc care sunt autorizaţi şi funcţionează legal şi cei care funcţionează adesea fără autorizaţie şi ilegal.
It makes no distinction between gambling operators that are licensed and operating in accordance with the law and those operating often without a license and unlawfully.