"călduros" English translation

RO

"călduros" in English

volume_up
călduros {adj. m}
RO

călduros {adjective masculine}

volume_up
călduros (also: cald, cald (ant. rece))
Aş dori să adresăm un salut călduros tuturor membrilor acestei delegaţii.
I would like to extend a very warm welcome to all members of this delegation.
Domnule preşedinte, vă urăm un călduros mesaj de bun venit la Parlamentul European.
A very warm welcome to the European Parliament, Mr President.
Încă o dată, un bun venit călduros în Parlamentul European.
Once again, a very warm welcome to the European Parliament.
călduros (also: ars, aprins, arzător, fierbinte)

Context sentences for "călduros" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Romanian. - Salut călduros aprobarea Acordului de liber schimb UE-Coreea.
in writing. - I warmly welcome the approval of the EU-Korea Free Trade Agreement.
RomanianAceasta este o evoluţie pozitivă, pe care grupul meu şi cu mine o salutăm călduros.
This is a positive development, one that my group and I very much welcome.
Romanianraportoare - Dnă preşedintă, salut călduros răspunsul pozitiv al domnului comisar.
rapporteur. - Madam President, I very much welcome the Commissioner's positive response.
RomanianAș dori, de asemenea, să salut călduros noul președinte care a prezidat.
I would also like to warmly welcome the new president who has taken the chair.
RomanianPutem să felicităm călduros Comisia pentru această activitate productivă şi dificilă.
We can warmly congratulate the Commission on this productive, hard work.
RomanianÎncă o dată, permiteţi-mi să vă urez un călduros bun venit la Parlamentul European.
May I warmly welcome you once again to the European Parliament.
RomanianPrin urmare, am oferit sprijinul meu călduros raportului dnei Tzampazi.
I have therefore given Mrs Tzampazi's report my heartfelt support.
RomanianDoamnelor şi domnilor, aş dori să adresez un călduros salut tuturor.
Ladies and gentlemen, I should like to welcome you all most warmly.
RomanianLe urăm un călduros bun venit dlui Tabarki şi membrilor delegaţiei sale.
We warmly welcome Mr Tabarki and the members of his delegation.
RomanianÎi felicit călduros pe prietenii mei din Sudanul de Sud prezenți în această sală astăzi pentru acest lucru.
I warmly congratulate my Southern Sudanese friends present here today on this.
RomanianAş dori să mulţumesc călduros tuturor colegilor mei care au contribuit la succesul acestui raport.
I would like to warmly thank all of my colleagues who contributed to the success of this report.
RomanianȘi aici am avea o sarcină comună satisfăcătoare pe care invit călduros Consiliul să o îndeplinească.
Here, too, we would have a rewarding joint task, which I warmly invite the Council to carry out.
RomanianDin acest motiv, salut călduros toate eforturile europene de a îmbunătăți condițiile de trai din Egipt.
For that reason, I warmly welcome all European efforts to improve living conditions in Egypt.
RomanianAş dori să-l felicit călduros pentru activitatea exemplară.
I should like to warmly congratulate him on his exemplary work.
RomanianExistența acestor acorduri, după cum au afirmat cei doi antevorbitori, trebuie să fie salutată călduros.
The existence of these agreements, as the two previous speakers have said, is to be warmly welcomed.
RomanianAş dori să mulţumesc călduros grupului mic dar select de colegi care au contribuit la dezbatere.
I would like to thank very warmly the small but select band of colleagues who have contributed to the debate.
RomanianDin acest motiv am salutat călduros raportul dnei Honeyball, pentru care am fost eu însumi raportor alternativ.
That is why I warmly welcomed Mrs Honeyball's report, for which I myself was shadow rapporteur.
RomanianComisia salută călduros această decizie, care respectă recomandările avizului nostru din februarie.
The Commission warmly welcomes this decision, which follows the recommendations of our opinion of February.
RomanianSunt încântat să văd că Martin Schulz se află aici - singurul lider de grup prezent - pe care îl salut călduros.
I am delighted to see that Martin Schulz is here - the only group leader here - whom I warmly welcome.
RomanianPrin urmare, salutăm călduros dezbaterea care va urma.
We therefore warmly welcome the forthcoming debate.