RO

a caracteriza {verb}

volume_up
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
We can characterize these explanations as being rooted in…

Context sentences for "a caracteriza" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Romanian. - De o lună de zile, "eşec” este cel mai utilizat cuvânt pentru a caracteriza Summit-ul de la Copenhaga.
For the last month, 'failure' has been the word most used to describe the Copenhagen Summit.
RomanianAvem nevoie, de asemenea, de măsuri de anvergură semnificative la nivel european, pentru a caracteriza ceea ce dorim să realizăm: planuri concrete.
We also need significant European Union level flagship measures to typify what we are trying to achieve: some concrete plans.
RomanianPolitica economiilor de energie va caracteriza durabilitatea modelului social european, iar din acest motiv am votat în favoarea acestui raport.
The policy of energy saving will characterise the sustainability of the European social model, which is why I decided to vote in favour of the report.