RO a ceda
volume_up
{verb}

Inițial, Consiliul a fost intransigent, însă a sfârșit prin a ceda solicitărilor noastre legitime.
The Council was initially intransigent but ended up by ceding to our legitimate demands.
În decursul acestei proceduri, vom avea şansa de a îmbunătăţi moţiunea prin anumite amendamente şi, aşa cum a sugerat dl Häusling, de a ceda competenţe.
In the course of this procedure, we will have the opportunity to improve the motion by means of amendments and, as Mr Häusling suggested, to cede powers.
Ratificând Convenția ONU menționată mai sus, statele membre s-au angajat să o pună în aplicare în sistemele lor locale fără a-i ceda Uniunii atribuții în acest sens.
By ratifying the abovementioned UN Convention, Member States have pledged to implement it in their domestic systems without ceding any powers in that regard to the Union.
a ceda (also: a se supune)
a ceda (also: a pleca, a îndupleca)
Consiliul nu poate ceda şantajului preşedintelui Republicii Cehe.
The Council cannot give in to the blackmail of the President of the Czech Republic.
În momentele de criză, există întotdeauna tendinţa de a ceda tentaţiei protecţionismului.
At a time of crisis, there is always a tendency to give way to the temptation of protectionism.
Autorităţile au datoria de a nu ceda în faţa extremismului sub nicio formă şi de a nu se retrage.
The authorities have a duty not to give in to extremism in any way and not to retreat.
a ceda (also: a lăsa)
În momentele de criză, există întotdeauna tendinţa de a ceda tentaţiei protecţionismului.
At a time of crisis, there is always a tendency to give way to the temptation of protectionism.
În special în Yemen, un regim politic fără de lege, fragmentat, forțele care se adună sub umbrela opoziției găzduiesc sau ar putea ceda forțelor antidemocratice teroriste sau radicale.
Especially in Yemen, a lawless, fragmented polity, the forces gathering under the opposition umbrella are hosting or could give way to terrorist or radical anti-democratic forces.
a ceda (also: a se nărui, a eșua)
volume_up
to go bung {vb} [Austr.] [slg.]
a ceda
Noi suntem europeni care apără valori reale și nu vom ceda în fața amenințărilor nimănui.
We are Europeans who stand for real values and will not succumb to threats from anyone.
a ceda

Context sentences for "a ceda" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianInsist, acest lucru nu înseamnă a ceda în fața presiunii din nicio parte a Europei.
This is not, I insist, about caving in to pressure from any part of Europe.
RomanianInițial, Consiliul a fost intransigent, însă a sfârșit prin a ceda solicitărilor noastre legitime.
The Council was initially intransigent but ended up by ceding to our legitimate demands.
RomanianAcest lucru va depinde de electoratul irlandez, dar aş fi oarecum dezamăgit dacă ar ceda presiunii.
That is going to be up to the Irish electorate, but I would be rather disappointed if they gave in to pressure.
RomanianAjutorul coordonat ar trebui să fie trimis în regim de urgenţă, fără a ceda unor tentaţii neocolonialiste.
Coordinated aid should be sent as a matter of urgency, but it should be done without giving in to neo-colonialist temptations.
RomanianRatificând Convenția ONU menționată mai sus, statele membre s-au angajat să o pună în aplicare în sistemele lor locale fără a-i ceda Uniunii atribuții în acest sens.
By ratifying the abovementioned UN Convention, Member States have pledged to implement it in their domestic systems without ceding any powers in that regard to the Union.
RomanianCe ni se propune azi, în afară de simple cuvinte, în afară de a ceda în fața presiunii populiste, în afară de a consolida încă o dată Frontex și a transforma Europa într-o fortăreață?
What suggestions are people putting forward today, apart from just words, giving in to populist pressure, reinforcing Frontex yet again and turning Europe into a fortress?