"cinism" English translation

RO

"cinism" in English

RO cinism
volume_up
{neuter}

cinism
Aceşti termeni sunt adesea impregnaţi de argou, cinism şi chiar vulgaritate.
These terms are often infiltrated by slang, cynicism and even vulgarity.
În prezent, avem o politică privind imigraţia bazată pe ipocrizie şi cinism vădite.
We currently have an immigration policy that is based on manifest hypocrisy and cynicism.
This form of cynicism cannot go unchallenged here.
cinism
cinism (also: nerusinare)

Context sentences for "cinism" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianConsider că procedura cooperării consolidate a fost utilizată cu cinism.
I think the enhanced cooperation procedure has been used cynically.
RomanianBrutalitatea din ultimele trei săptămâni din Libia este, în acest fel, minimalizată cu un cinism incredibil.
This plays down in an incredibly cynical manner the brutality which has taken place in Libya during the last three weeks.
RomanianUniunea distruge sute de mii de locuri de muncă ale fermierilor din sud şi îi împinge cu cinism pe aceştia să îşi părăsească pământurile sau să emigreze.
It is destroying hundreds of thousands of farming jobs in the south and is cynically pushing farmers to move off the land or to immigrate.
RomanianEventual permisivitatea guvernelor care conduc unele dintre statele membre ale UE au dat guvernului Ungariei iluzia faptului că normele adoptate în comun pot fi încălcate cu cinism.
Possibly the permissiveness of governments ruling some of the EU Member States gave the government of Hungary an illusion that commonly adopted rules can be cynically breached.
RomanianTrebuie să arătăm în mod clar, fără ambiguităţi, că în Uniunea Europeană există o ţară unde drepturile a peste 25 % din populaţie sunt încălcate cu cinism, de mulţi ani de zile.
We must make it known clearly and unambiguously that there is a country within the European Union where the rights of more than 25% of the population have been cynically violated over many years.