"conștient" English translation


Did you mean: conştient
RO

"conștient" in English

RO conștient
volume_up
{adjective masculine}

conștient (also: conștientă)
volume_up
aware {adj.}
Fiecare copil din Japonia este conștient de consecințele colapsului nuclear.
Every child in Japan is aware of the consequences of nuclear meltdown.
Parlamentul European este conștient de necesitatea de a face economii.
The European Parliament is aware of the need to make savings.
Sunt pe deplin conștient de obligațiile create prin articolul 218 din Tratatul de la Lisabona.
I am fully aware of the obligations created by Article 218 of the Lisbon Treaty.
conștient (also: familiar)
Fiecare copil din Japonia este conștient de consecințele colapsului nuclear.
Every child in Japan is aware of the consequences of nuclear meltdown.
Parlamentul European este conștient de necesitatea de a face economii.
The European Parliament is aware of the need to make savings.
Sunt conștient de diferențele dintre sistemele de pensii din Europa.
I am aware of the disparities between pension systems in Europe.
conștient (also: conștientă)
Conștient de necesitatea intensificării protecției, am sprijinit rezoluția Parlamentului European referitoare la persoanele cu locuri de muncă precare.
Conscious of the need to increase their protection, I supported the resolution by the European Parliament on precarious workers.
Ați identificat în mod clar problemele care mai trebuie abordate, iar eu sunt conștient, după cum le-am spus unor deputați, că va trebui să examinăm în mod amănunțit aceste aspecte.
You have clearly identified the problems which remain to be dealt with, and I am conscious, as I have said to several Members, that we will have to thoroughly examine these issues.

Context sentences for "conștient" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianSunt conștient că a fost un vot secret, dar nu știm pentru cine am votat.
I know it was a secret ballot, but we do not know for whom we have voted.
RomanianCu alte cuvinte, doamnelor și domnilor, sunt conștient că această directivă a generat dezbateri.
In other words, ladies and gentlemen, I know that this directive has provoked debate.
RomanianSunt conștient că propunerea de rezoluție vizează un subiect sensibil, dar aceasta a fost depusă în mod corespunzător.
I know the motion for a resolution is on a sensitive subject but it has been duly tabled.
RomanianSunt conștient că această chestiune este foarte dificilă.
I appreciate that it is very difficult.
RomanianLe-am omis, nu pentru că nu am fost conștient de această problemă, ci pentru că tratamentul uman al solicitanților de azil este primordial pentru mine.
I omitted them, not because I was unaware of that issue, but because humane treatment of asylum seekers is paramount for me.
Romaniana fi conștient de
RomanianSunt conștient că vă confruntați cu dificultăți în ceea ce privește multe dintre statele membre, dar cred că este esențial, în special atunci când miza o reprezintă problemele sociale.
I know that you have difficulties with many Member States, but I believe it is essential, in particular, when it comes to social issues.
Romanian. - Sunt conștient că raportul anual analizează eficiența cu care Comisia și statele membre protejează finanțele UE împotriva fraudei, în conformitate cu articolul 325 din TFUE.
in writing. - I know that the annual report examines how well EU finances are defended against fraud by the Commission and by Member States, as required in Article 325 TFEU.