"conștient de" English translation


Did you mean: conştient (de)
RO

"conștient de" in English

RO conștient de
volume_up
{adjective masculine}

conștient de
to be cognizant of

Similar translations for "conștient de" in English

conștient adjective
de adverb
English
de preposition
de conjunction
conştient adjective

Context sentences for "conștient de" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianSunt pe deplin conștient de obligațiile create prin articolul 218 din Tratatul de la Lisabona.
I am fully aware of the obligations created by Article 218 of the Lisbon Treaty.
RomanianFiecare copil din Japonia este conștient de consecințele colapsului nuclear.
Every child in Japan is aware of the consequences of nuclear meltdown.
RomanianSunt conștient de faptul că Întreprinderea comună se află încă în faza de lansare.
I am aware that the Joint Undertaking is still in a start-up period.
RomanianSunt pe deplin conștient de faptul că anumite subiecte sunt problematice în relațiile cu Libia.
I am fully aware that certain topics are problematic in relations with Libya.
RomanianSunteți conștient de faptul că țara a introdus reforme masive și a înregistrat progrese uriașe?
Are you aware that the country has introduced massive reforms and made huge progress?
RomanianDomnule Chountis, sunt conștient de plângerea dumneavoastră, pe care o sprijin în întregime.
Mr Chountis, I am aware of your complaint, which I completely support.
RomanianNu acesta este răspunsul ieșirii din criză și dvs. sunteți pe deplin conștient de acest lucru.
That is not the way out of the crisis and you are fully aware of that.
RomanianSunt conștient de diferențele dintre sistemele de pensii din Europa.
I am aware of the disparities between pension systems in Europe.
RomanianParlamentul European este conștient de necesitatea de a face economii.
The European Parliament is aware of the need to make savings.
RomanianAm fost conștient de evenimentele care aveau loc, se presupune, din punctul de vedere al părții mai bune a graniței.
I was aware of what was going on, admittedly from the better side of that border.
RomanianSunt conștient de faptul că zece procente sunt, de regulă, suficiente.
I am aware that ten percent is generally sufficient.
RomanianDeoarece Parlamentul este conștient de importanța acestui sector, a dezbătut de multe ori această chestiune.
As Parliament is aware of the importance of this sector, it has often discussed this matter.
RomanianDl comisar este conștient de interesul și implicarea pe care le-au stârnit albinele în Europa?
Is the Commissioner aware of the interest and involvement that bees have sparked and inspired across Europe?
RomanianSunt foarte conștient de faptul că nu putem obține repartizarea sarcinilor și funcționarea din prima încercare.
I am very well aware that we cannot get burden-sharing up and running at the first attempt.
RomanianSunt foarte conștient de acest lucru și sunt convins că veți acționa.
I am well aware of this and I know you will act.
RomanianSunt conștient că propunerea de rezoluție vizează un subiect sensibil, dar aceasta a fost depusă în mod corespunzător.
I know the motion for a resolution is on a sensitive subject but it has been duly tabled.
RomanianSunt conștient de acest lucru și de gravitatea chestiunii.
I am aware of that and of the seriousness of the issue.
RomanianDle prim-ministru Orbán, sunteți conștient de faptul că Europa a luat ființă pentru a se împotrivi regimurilor totalitare?
Prime Minister Orbán, are you aware that Europe came into being against totalitarianisms?
RomanianCu toate acestea, trebuie să fiți conștient de faptul că acest lucru va implica un efort important referitor la responsabilități.
However, you must be aware that this will involve a struggle over responsibilities.
RomanianEste conștient și de faptul că nu putem să impunem democrația și valorile occidentale oamenilor din Afganistan.
He is also aware that it is not possible to foist democracy and Western values on the people of Afghanistan.