"conștiință" English translation


Did you mean: conştiinţă
RO

"conștiință" in English

RO conștiință
volume_up
{feminine}

Sarajevo ocupă un loc foarte important în conștiința istorică a europenilor.
Sarajevo occupies a very important place in Europeans' historical consciousness.

Context sentences for "conștiință" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianNimeni care are pe conștiință o astfel de crimă nu ar trebui să poată scăpa nepedepsit.
No one with these crimes on their conscience should be allowed to get away with it.
RomanianLibertatea de religie și conștiință trebuie să se aplice tuturor în mod egal.
Freedom of religion and conscience must apply to everyone equally.
RomanianDe aceea am ales titlul "Avem nevoie de o nouă conștiință a mărilor”.
This is why I have chosen the title 'We need a new awareness of the sea'.
RomanianVă rog, dle comisar, să vă analizați conștiința: demisionați și Europa vă va mulțumi pentru aceasta.
Please, Commissioner, search your conscience: resign, and Europe will thank you for it.
RomanianDacă nu, conștiința dvs. și această Cameră vă vor cere socoteală.
If not, your conscience and this Chamber will hold you to account.
RomanianProcedura în domeniul vizelor ar trebui să ne apese mult pe conștiință.
The visa procedure should weigh heavily on our conscience.
RomanianÎn regatul eurocraților, singurul preț de plătit pentru o conștiință curată este comunitatea.
In the kingdom of the Eurocrats, the only price to be paid for a clear conscience is the community.
RomanianConsiderăm că aplicarea pedepsei cu moartea trebuie să constituie o chestiune care să țină de conștiința fiecărui individ.
We believe that the use of the death penalty should be a matter of conscience for each individual.
RomanianEuropenii au acum o conștiință ecologică.
Europeans now have an environmental conscience.
RomanianTrebuie găsită de-îndată o soluție căci altfel orice infectare suplimentară va rămâne pentru totdeauna în conștiința noastră.
A solution must be found immediately, otherwise any further infection will remain forever on our conscience.
RomanianAsta este ceea ce ne spune conștiința noastră.
That is what our consciences say to us.
RomanianEste pur și simplu prizonier de conștiință.
He is simply a prisoner of conscience.
RomanianAm susținut această rezoluție deoarece conștiința mea de ființă umană mă îndeamnă să lupt pentru abolirea pedepsei cu moartea.
I have upheld this resolution because my conscience as a human being leads me to fight for the abolition of the death penalty.
RomanianÎncă mai există astăzi 22 000 de prizonieri de conștiință în Birmania, aceasta rămânând una dintre cele mai groaznice dictaturi din lume.
There are still 22 000 prisoners of conscience in Burma today, and it remains one of the worst dictatorships in the world.
RomanianDin acest motiv, lupta împotriva medicamentelor falsificate ar trebui să facă apel la conștiința liderilor politici din întreaga lume.
For this reason, the fight against falsified medicines should appeal to the conscience of political leaders around the world.
RomanianDle Președinte, în conformitate cu Carta fondatoare a ONU, orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie.
Mr President, according to the UN Founding Charter, everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion.
RomanianConștiința politică a poporului și activismul civic nu sunt o povară pentru societate: acestea ar trebui să fie ceva care o îmbogățește.
Political awareness on the part of the people and civil activism are not a burden for society: they should be something that enriches it.
Romanianprizonier de conștiință
RomanianAceste popoare, pe bună dreptate, au fost imprudente când și-au cerut libertatea, dar sper mai presus de toate că ne va trezi conștiința.
These peoples, quite rightly, have been imprudent in calling for their freedom, but I hope above all that they will have awakened our consciences.
RomanianAici, în Europa, avem un nivel ridicat de conștiință ecologică, ceea ce nu este încă valabil pentru unele dintre așa-numitele economii emergente.
Here in Europe, we have a high level of environmental awareness, something that is not the case in some of the so-called emerging economies.