"concurenţă" English translation

RO

"concurenţă" in English

RO concurenţă
volume_up
{feminine}

Pachetul consolidează concurenţa şi protecţia consumatorilor în Europa.
The package strengthens competition and the protection of consumers in Europe.
Există chiar concurenţă, care nu este întotdeauna una utilă.
There is even competition and it is not always useful competition.
Apare concurenţa neloială, care duce la funcţionarea inadecvată a pieţei.
Unfair competition occurs, leading to inadequate functioning of the market.

Context sentences for "concurenţă" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianÎn cea mai mare parte, aceste măsuri au legătură numai cu comerţul şi cu concurenţa.
These measures relate, for the most part, only to trade and competitiveness.
RomanianNu vom renunţa până ce nu se vor stabili condiţii de concurenţă echitabile.
We will not give up until equal competitive conditions have been established.
RomanianÎn prezent, nu există condiţii de concurenţă echitabile între statele membre.
At present, we do not have a level playing field between Member States.
RomanianNe întrebăm dacă asta pretinde Comisia Europeană a fi concurenţă prin restructurare.
Is that what the European Commission claims to be competing through restructuring, we would ask.
RomanianCu toate acestea, condiţiile echitabile de concurenţă nu ar fi un dezavantaj.
However, a level playing field will not be a disadvantage.
RomanianÎn materie de concurenţă, China are o resursă aproape inepuizabilă sub formă de mână de lucru ieftină.
In competitive terms, China has an almost inexhaustible resource in the form of cheap labour.
RomanianTrebuie să existe condiţii echitabile de concurenţă pentru ambele părţi.
There must be a level playing field for both parties.
RomanianUniunea Europeană nu poate şi nu trebuie să intre în concurenţă la nivel global pe baza costurilor salariale.
The European Union cannot and must not compete at global level on the basis of wage costs.
RomanianNATO şi Uniunea Europeană au interese comune, iar relaţia dintre ele nu trebuie să fie una de concurenţă.
ΝΑΤΟ and the European Union have common interests and their relations should not be competitive.
RomanianSuntem 100% pentru relaţii de concurenţă echilibrate între companiile publice şi cele private din domeniul audiovizual.
We are 100% behind balanced competitive relations between the public and private broadcasters.
RomanianTrebuie să colaborăm în orice domeniu: în lumea reală nu există alegeri selective sau concurenţă parazitară.
In whatever walk of life, we must work together: there is no cherry-picking, there is no free riding in the real world.
RomanianÎncă trebuie să aflăm cât de dificilă va fi abordarea interguvernamentală în cazul pactului privind concurenţa.
We have yet to find out how difficult the intergovernmental approach will be in the case of the competitiveness pact.
RomanianÎn plus, Uniunea trebuie să asigure o concurenţă loială între produsele locale şi cele din state aflate în afara Uniunii.
In addition, the Union must ensure a level playing field between locally produced and third country products.
RomanianConcurenţa înseamnă valoare sporită şi servicii mai bune pentru consumatori şi, în acelaşi timp, o utilizare mai eficientă a resurselor.
It means better value and service for consumers, and it means a more efficient use of resources.
RomanianEste vorba despre condiţii egale de concurenţă.
RomanianTrebuie să ne asigurăm că această competenţă nu este subminată fie de mecanismul de stabilizare, fie de pactul privind concurenţa.
We must ensure that this power is not undermined either by the stability mechanism or the competitiveness pact.
RomanianCetăţenii din comunităţile rurale se află într-o poziţie extrem de dezavantajoasă, atunci când intră în concurenţă pe piaţa muncii.
People from rural communities are in a particularly disadvantaged position when competing in the labour market.
RomanianAr trebui introduse noi măsuri pentru ca UE să se afle pe picior de egalitate cu aceste ţări terţe, în materie de concurenţă?
Should new measures be introduced to put the EU on an equal competitive footing with respect to these third countries?
RomanianPentru ca piaţa europeană să funcţioneze eficient, întreprinderile trebuie să respecte o serie de reguli şi să intre în concurenţă în mod corect.
To make the EU market work efficiently, businesses have to respect a number of rules and compete fairly.
RomanianAcest lucru este extrem de sensibil în ceea ce priveşte prima rubrică, cea privind concurenţa, creşterea şi ocuparea forţei de muncă.
This is particularly sensitive with regard to the first heading, the heading on competitiveness, growth and employment.