"corecţie" English translation

RO

"corecţie" in English

RO corecţie
volume_up
{feminine}

corecţie (also: corectare)
Dle preşedinte, aceasta este numai o corecţie faptică.
Mr President, this is only a factual correction.
Nu a fost doar o corecţie de statistică.
This was not just a statistical correction.
În primul rând, aş dori să fac o corecţie.
First, I would like to make a correction.

Context sentences for "corecţie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianPrin urmare, amendamentul 41 privind măsurile de corecţie nu poate fi acceptat.
Thus, Amendment 41 on corrective measures cannot be accepted.
RomanianÎn mod similar, Comisia nu poate accepta amendamentul 103, care elimină prevederile privind măsurile de corecţie.
Similarly, the Commission cannot accept Amendment 103, which deletes the provisions on corrective measures.
RomanianCând vorbim de delicte, trebuie să ne gândim, de asemenea, la situaţia din instituţiile de corecţie şi închisori.
When we talk about a criminal offence, we also need to think about the situation in correctional facilities and prisons.
RomanianÎn special, scutirile actuale şi mecanismele de corecţie ar trebui să fie eliminate treptat, ceea ce ar fi un pas esenţial spre o mai mare echitate şi transparenţă în bugetul UE.
In particular, the current exemptions and corrective mechanisms should be gradually phased out, which would be an essential step towards greater fairness and transparency in the EU budget.
RomanianDe la reforma PSC, s-au aplicat atât măsuri de corecţie cât şi de prevenţie, în deplină conformitate cu prevederile pactului de reformă, aplicându-se fără nici un fel de indulgenţă.
Since the reform of the SGP, both the corrective and preventive arms have been applied in full accordance with the provisions of the reform pact and any leniency in enforcement has not occurred.