"corectare" English translation

RO

"corectare" in English

RO corectare
volume_up
{feminine}

corectare (also: corecţie)
Aceasta este o eroare gravă, a cărei corectare este importantă.
This is a serious error, the correction of which is important.
Trebuie să fie posibilă o corectare clară a datelor.
Clear correction of data must be possible.
Dreptul la informare, acces şi corectare va fi şi trebuie să fie asigurat în cadrul acordului care se va semna.
The rights of information, access and correction will and must be assured in the agreement to be signed.
corectare
corectare (also: alinare, uşurare, reparatie, potolire)
corectare (also: ameliorare, îmbunătățire)
corectare (also: feedback, corijare, retroacțiune)

Context sentences for "corectare" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianRaportul invită Comisia să ia măsuri rapide de corectare a acestor deficienţe.
The report calls on the Commission to take steps quickly to correct these deficiencies.
RomanianPentru a corecta un singur cuvânt, spuneți „Corectare” urmat de cuvântul pe care doriți să îl corectați.
To correct a single word, say "correct" followed by the word that you want to correct.
RomanianTrebuie consolidate stimulentele pentru respectarea dispoziţiilor de prevenire şi corectare ale Pactului de stabilitate şi creştere.
The incentives for compliance with the preventive and corrective dimensions of the Stability and Growth Pact need to be made stronger.
RomanianCu toate acestea, nu este suficientă simpla corectare a erorilor din trecut, în special în ceea ce priveşte reglementarea şi supravegherea financiară.
It is not enough, however, just to correct the errors of the past, particularly with regard to financial regulation and supervision.
RomanianCorectare cuvânt
RomanianElaborarea unui model de corectare la nivelul european a întregului sistem de transport este prevăzută pentru 2015, cu termen de aplicare începând din 2020.
A model for improving the entire transport system at the European level is to be developed by 2015, with a deadline for application of 2020.
RomanianPartea negativă este că acest raport introduce posibilitatea sancționării statelor membre care nu aplică măsurile de corectare a dezechilibrelor excesive.
On the negative side, this report introduces the possibility of sanctioning Member States that do not apply measures to correct excessive imbalances.
RomanianÎn cazul în care decizia stabileşte că deficitul este excesiv, Consiliul va face recomandări Ciprului şi va fixa termene pentru adoptarea unor măsuri efective de corectare a deficitului.
If the Council concludes this is the case, it would make recommendations to Cyprus and would establish deadlines for effective corrective action to be taken.
RomanianSunt mulţumită că EPSO a stabilit un program de corectare şi a acceptat comentariile Curţii de Conturi, şi că a acceptat deja unele dintre comentariile Parlamentului European.
I am pleased that the EPSO has set up a corrective programme and accepted the Court of Auditors' comments, and that it has already accepted some of the European Parliament's comments.