"de" English translation

RO

"de" in English

volume_up
de {adv.}
EN
volume_up
de {prp.}
volume_up
de {conj.}

RO de
volume_up
{adverb}

de (also: cum (deoarece))
volume_up
since {adv.}
Momentul pentru o abordare parohială față de siguranța nucleară a trecut de mult.
The time for a parochial approach to nuclear safety has long since gone.
Speranţa evoluţiei sub Raúl Castro a dispărut de multă vreme, desigur.
Hopes for progress under Raúl Castro, of course, have long since vanished into thin air.
Chiar dacă politica UE a fost de pionierat, diferenţa de remunerare stagnează din 2000.
Even though the EU's policy has been pioneering, the pay gap has remained stubbornly wide since 2000.

Context sentences for "de" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianSunt incluse, în special, notele de subsol care au fost adoptate în text astăzi.
This includes, in particular, the footnotes that were adopted in the text today.
RomanianEste vorba în special de activitatea pe care o desfășurăm pe plan internațional.
This is particularly true on some of the work that we are doing internationally.
RomanianEste, de asemenea, știut că Consiliul și Comisia au rămas în urma evenimentelor.
It is also a fact that the Council and the Commission are lagging behind events.
RomanianDin acest motiv, o simplificare a normelor de audit și de control este necesară.
For this reason, a simplification of the rules of audit and control is required.
RomanianEpuizarea tuturor căilor de atac interne este de asemenea o condiţie prealabilă.
It is also a precondition that internal legal remedies be fully exhausted first.
RomanianMiniştrii de Justiţie din Comunitate se reunesc pentru prima dată la Luxemburg.
The Ministers of Justice of the Community meet for the first time in Luxembourg.
RomanianÎn panoul informativ, tastați noul nume pentru grupul de imagini în caseta nume.
In the Info pane, type the new name for that group of pictures in the name box.
RomanianUtilizați criptarea când doriți un nivel puternic de protecție al informațiilor.
Use encryption when you want a strong level of protection for your information.
RomanianUnii furnizori de căutare oferă sugestii ce ajută la mărirea vitezei de căutare.
Some search providers offer search suggestions to help make your searches faster.
RomanianLa şaptesprezece ani după masacru, mai sunt încă de identificat sute de cadavre.
Seventeen years after the massacre, hundreds of bodies have yet to be identified.
RomanianNu a trecut testul realităţii şi acest lucru a fost demonstrat de criza gazelor.
It has not passed the reality test and this was demonstrated by the gas crisis.
RomanianMă îngrijorează faptul că, din nou, acest acord nu conţine astfel de dispoziţii.
It troubles me that the present agreement once again contains no such provisions.
RomanianDisponibilitatea de a accepta foşti deţinuţi diferă în funcţie de statul membru.
Member States have shown different degrees of willingness to take former inmates.
RomanianCu toate acestea, o legislaţie comună a Uniunii ne-ar fi de ajutor în acest scop.
Common Union legislation would be very helpful to us in our endeavours, however.
RomanianAceasta va însemna posibilitatea de a fabrica arme nucleare la scară industrială.
That will mean an ability to manufacture nuclear weapons on an industrial scale.
RomanianEle contribuie în mod semnificativ la implementarea obiectivelor de la Lisabona.
The make a significant contribution towards implementing the Lisbon objectives.
RomanianBineînţeles, în prezent putem fi mulţumiţi de felul în care a evoluat situaţia.
We can, of course, feel pleased today about the way the situation has developed.
RomanianMulte dintre ideile noastre inovatoare au fost respinse de alte grupuri politice.
Many of our fresh and pioneering ideas were voted out by other political groups.
RomanianSocietatea Europeană de Genetică Umană ne solicită să respingem amendamentul 15.
The European Society of Human Genetics is calling on us to reject Amendment 15.
RomanianLegislaţia privind răspunderea civilă nu a fost suficient de eficientă până acum.
Until now the civil liability legislation has simply not been dissuasive enough.