"dumneavoastră" English translation

RO

"dumneavoastră" in English

RO

dumneavoastră {pronoun}

volume_up
1. general
dumneavoastră (also: tine, tu, , voi)
Doamnă comisar, dumneavoastră şi funcţionarii dumneavoastră aţi acţionat corect.
Commissioner, you and your officials acted correctly.
Nu reprezentaţi Consiliul Uniunii Europene, ci vă reprezentaţi pe dumneavoastră.
You are not representing the Council of the European Union, you are representing yourself.
Dumneavoastră şi succesorii dumneavoastră veţi fi împuterniciţi de Consiliu numai pe hârtie.
You and your successors will be mandated by the Council only on paper.
dumneavoastră (also: ta, a ta, dumitale, tău)
Domnule Preşedinte în exerciţiu, noi, cetăţenii europeni, suntem prietenii dumneavoastră.
President-in-Office, we, your fellow Europeans, are your friends.
Ei bine, ceea ce era valabil pentru Milan Baroš este valabil şi pentru dumneavoastră şi miniştrii dumneavoastră.
Well, what was true for Milan Baroš is also true for you and your ministers.
Astfel, dumneavoastră şi mediul dumneavoastră veţi fi mai bine protejaţi, acasă şi la locul de muncă.
You and your environment will be better protected – in your home and at work.
dumneavoastră (also: ţie, vi)
dumneavoastră (also: tu)
2. formal
dumneavoastră (also: dumneavoastră, tine, tu, )
Doamnă comisar, dumneavoastră şi funcţionarii dumneavoastră aţi acţionat corect.
Commissioner, you and your officials acted correctly.
Nu reprezentaţi Consiliul Uniunii Europene, ci vă reprezentaţi pe dumneavoastră.
You are not representing the Council of the European Union, you are representing yourself.
Dumneavoastră şi succesorii dumneavoastră veţi fi împuterniciţi de Consiliu numai pe hârtie.
You and your successors will be mandated by the Council only on paper.

Context sentences for "dumneavoastră" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianAici intervine importantul rol de lider - al dumneavoastră, doamnă baroană Ashton.
Here is the very important leadership role - yours, Baroness Ashton.
RomanianVă mulţumesc, dle Reinfeldt şi dle Barroso, pentru propunerile dumneavoastră.
My thanks to Mr Reinfeldt and Mr Barroso for their proposals.
RomanianEste tot ceea ce am dorit să vă comunic în răspuns la diversele dumneavoastră discursuri.
That is what I wished to say in response to the various speeches.
RomanianÎntrebaţi autorităţile din ţara gazdă dacă această declaraţie este necesară în cazul dumneavoastră.
To find out if this is required, check with the national authorities in the host country.
RomanianVreau să spun opiniile tuturor, inclusiv ale dumneavoastră, desigur.
I mean everybody's opinions, including yours, of course.
RomanianCele 280 de milioane de euro despre care aţi vorbit mulţi dintre dumneavoastră nu sunt decât o picătură în ocean.
The EUR 280 million that many have spoken about is just a drop in the ocean.
RomanianPentru deplasările în spaţiul UE, trebuie să aveţi un paşaport european pentru animalele dumneavoastră de companie.
Travelling with dog, cat or ferret is now much easier with the new EU pet passport.
RomanianDle preşedinte, mă prezint astăzi în faţa dumneavoastră ca deputat european irlandez mândru.
Mr President, I stand here today as a proud Irish MEP.
RomanianTrebuie să spunem că ţara dumneavoastră are probleme.
It has to be said, yours is a country that is experiencing problems.
RomanianAceasta este, de asemenea, ideea generală a raportului şi apreciem acordul dumneavoastră asupra acestui aspect.
This is also the overall thrust of the report and we appreciate the agreement on this point.
RomanianSingur, nu, însă împreună cu dumneavoastră, da.
Not alone - but together we can face these challenges.
RomanianCare este poziţia dumneavoastră faţă de acest mod de organizare regională din ţările menţionate?
How does the Commission visualise the increasingly important role played by those countries' regions in the EU's cohesion policy?
RomanianNegocierile internaţionale vor urma rapid şi vom avea nevoie de efortul dumneavoastră diplomatic intens în acest an.
International negotiations will proceed apace and intense diplomatic work will be needed on our part this year.
RomanianPentru a afla ce reguli se aplică în cazul dumneavoastră, puteţi lua legătura cu un consilier european în materie de ocupare a forţei de muncă.
To find out if this is the case, contact a European employment adviser.
RomanianViziuni cu palate antice, temple superbe sculptate în piatră și altele sunt ale dumneavoastră cu această temă gratuită Windows.
Visions of ancient palaces, exquisitely carved stone temples, and more are yours with this free Windows theme.
RomanianExact asta solicit de la dumneavoastră.
This is precisely what I am asking for.
RomanianDomnule preşedinte, baroană Ashton, domnule Šefčovič, doamnelor şi domnilor, şi eu mă prezint azi în faţa dumneavoastră având o dublă calitate.
Mr President, Baroness Ashton, Mr Šefčovič, ladies and gentlemen, I am also wearing two hats today.
RomanianPoate cineva dintre dumneavoastră să îmi explice scopul acestor vizite ale prim-miniştrilor slovac şi bulgar la Moscova?
Can someone here explain to me what these visits to Moscow by the Slovakian and the Bulgarian Prime Ministers are all about?
RomanianVoi lua observația dumneavoastră în considerare.
RomanianÎn regulă, voi avea încredere în dumneavoastră.