"ecologie" English translation

RO

"ecologie" in English

RO ecologie
volume_up
{feminine}

1. ecology

ecologie
Dle comisar, vă susținem în efortul dvs. de a include mai multă ecologie și ecologizare în cadrul primului pilon.
Commissioner, we support you in your approach of bringing more ecology and more greening into the first pillar.
Din punctul meu de vedere, prezentăm un compromis onorabil şi acceptabil între ecologie, pe de o parte, şi economia agricolă, pe de altă parte.
We are, in my view, presenting an honourable and acceptable compromise between ecology, on the one hand, and agricultural economics, on the other.
Tocmai aspectele legate de ecologie şi de protecţia mediului au fost argumentele semnificative, faptice pe care s-a bazat opunerea faţă de ideea Conductei Northern Gas.
It was precisely matters relating to ecology and environment protection which were the significant, factual arguments on which opposition to the idea of the Northern Gas Pipeline was based.
ecologie

Context sentences for "ecologie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianPreşedinţia daneză şi-a stabilit patru priorităţi pentru Europa: responsabilitate, dinamism, ecologie şi siguranţă.
A responsible, dynamic, green and safe Europe are the Presidency’s four priorities.
RomanianÎntr-adevăr, conceptul de "ecologie” este utilizat din ce în ce mai frecvent în mod necorespunzător pentru a vinde un oarecare tip de protecţionism.
Indeed, the 'green' concept is being misused with increasing frequency for the purposes of a kind of protectionism.
RomanianPrin urmare, ţinând seama de dezbaterea actuală în materie de ecologie şi de obiectivul de a scădea costurile pentru benzină, este clar că trebuie să obţinem o reducere.
It is therefore clear that, given the current environmental debate and in order to reduce petrol costs, a reduction must be achieved.
RomanianÎn opinia noastră, următoarele cuvinte-cheie trebuie să joace un rol principal în sectorul transportului maritim în viitor: eficienţă, ecologie, precum şi condiţii egale pe piaţă.
In our opinion, the following keywords must play a leading role in the maritime transport sector in the future: efficiency, environmental friendliness and equal market conditions.