RO a fabrica
volume_up
{verb}

1. general

a fabrica (also: a urzi, a săvârși, a efectua, a face)
Companiile fac profituri atunci când fabrică produse sau furnizează servicii care sunt cumpărate de către cetățeni.
Companies make profits when they manufacture products or provide services which are bought by citizens.
În acest fel, niciuna dintre ele nu îşi mai poate fabrica arme pentru a se întoarce împotriva celorlalte, cum se întâmplase în trecut.
In this way, none can on its own make the weapons of war to turn against the other, as in the past.
Fabrica respectivă aproviziona doar în jur de 10 magazine, aşa că acesta a fost un pas important, însă a fost pasul corect.
The factory concerned was only supplying something like 10 outlets, so it was a big move to make, but it was the right move to make.
Aceasta va însemna posibilitatea de a fabrica arme nucleare la scară industrială.
That will mean an ability to manufacture nuclear weapons on an industrial scale.
Companiile fac profituri atunci când fabrică produse sau furnizează servicii care sunt cumpărate de către cetățeni.
Companies make profits when they manufacture products or provide services which are bought by citizens.
Răspunsul este clar: o fabrică slovenă care produce automobile franţuzeşti este, cel mai sigur, o fabrică europeană de producţie.
The answer is clear: a Slovenian production plant which manufactures French cars is most definitely a European production plant.
Fabrica din Irlanda se axează pe producerea de calculatoare desktop.
The factory in Ireland focuses on producing desktop computers.
Acestea sunt utilizate pentru a fabrica produse precum carne, ulei, grăsime şi produse din organele, blana şi pielea focilor.
They are used to produce products such as meat, oil, blubber and products from their organs, fur and skin.
Cu toate acestea, de îndată ce apare o noutate în Occident, China copiază fără milă şi fără nicio ruşine produsul şi îl fabrică la un preţ extrem de scăzut.
However, as soon as a novel improvement is developed in the West, China quite ruthlessly and without any shame copies the product and produces it at a fraction of the price.

2. "bere"

a fabrica

3. "bani"

a fabrica

5. "a falsifica"

Context sentences for "a fabrica" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianTotuși, poate fi posibil să restaurați întregul sistem la setările din fabrică.
However, it may be possible to restore your entire system to its factory condition.
RomanianFabrica de tutun din Strasbourg s-a închis, dar oamenii încă fumează.
The tobacco factory in Strasbourg has closed down, but people are still smoking.
RomanianNu putem reasambla automobile Vectra la fabrica Ellesmere Port din circumscripţia mea?
Can we not rebody Vectras at the Ellesmere Port plant in my constituency?
RomanianTotuşi, fabrica s-a închis şi s-a mutat din Portugalia în Spania.
However, the company closed down, abandoned production in Portugal and moved to Spain.
RomanianProblema a început la o fabrică de jucării din Guangdong şi s-a răspândit.
The problem started in a toy factory in Guangdong and spread.
RomanianCare sunt condiţiile în care muncesc lucrătorii de pe nava-fabrică?
What conditions do those working in that factory ship experience?
RomanianFabrica din Irlanda se axează pe producerea de calculatoare desktop.
The factory in Ireland focuses on producing desktop computers.
RomanianFabrica Figueruelas se află în regiunea mea, Aragon, astfel încât această chestiune ne afectează în mod direct.
The Figueruelas plant is in my region, Aragón, so this matter affects us directly.
RomanianÎnţeleg preocuparea cauzată de anunţul privind pierderea a mii de locuri de muncă de la acea fabrică.
I understand the concerns caused by the announcement of thousands of job losses at that plant.
RomanianAceastă situaţie va afecta, de asemenea, fabrica de la Figueruelas din Spania şi pe toţi angajaţii de acolo.
This situation will affect the plant at Figueruelas in Spain too, and all who are employed there.
RomanianChina este o fabrică enormă de exploatare a lucrătorilor.
China is a gigantic sweatshop of exploitation of workers.
RomanianAcest lucru nu afectează numai fabrica în sine, ci şi subcontractanţii şi angajaţii acestora.
This affects not only the car plant itself, but also its subcontractors and those who work for the subcontractors.
RomanianÎncă o dată, ne confruntăm cu o situaţie în care există riscul ca o fabrică europeană de maşini să se închidă.
Once again, we are facing a situation in which there is the risk of closure of a European car plant.
RomanianÎn această vreme de criză, noi închidem uzine care produc arme de foc, după cum se întâmplă cu fabrica din Radom, Polonia.
In a time of crisis, we are closing firearms factories, like the factory in Radom, Poland.
RomanianO delegaţie din Kenya mi-a spus despre o navă-fabrică japoneză care pescuieşte în apele lor şi ale vecinilor.
A Kenyan delegation told me of a Japanese factory ship that harvests their waters and those of their neighbours.
RomanianDacă ați mai fabrica încă automobile - așa cum facem noi în Bavaria și în Germania - ați duce-o oarecum mai bine acum.
If you still built cars - as we do in Bavaria and in Germany - then you would be doing somewhat better now.
RomanianDupă cum văd eu, Germania a încălcat regulile; dar acest lucru se dovedeşte a fi foarte dificil pentru muncitorii de la fabrica Opel din Antwerp.
The way I see it, Germany has hauled in the loot; but this is very tough on the Antwerp Opel workers.
RomanianO situaţie de criză afectează în momentul de faţă o anumită secţiune, fabrica din Antwerp plasându-se într-o poziţie dificilă.
A crisis situation is currently affecting a certain section, with the Antwerp firm getting into a very difficult position.
RomanianAtingeți sau faceți clic pe linkul Aflați mai multe despre resetarea PC-ului la valorile implicite din fabrică, apoi urmați instrucțiunile.
Tap or click the Learn more about resetting your PC to factory defaults link, and then follow the instructions.
RomanianAceastă fabrică tocmai s-a închis.