RO fragment
volume_up
{neuter}

1. general

fragment
fragment (also: extras, extract)
Mai devreme, Martin Schulz a citat un fragment din cadrul acestor declarații lipsite de fond ale G20.
Earlier, Martin Schulz quoted an extract from one of these hollow declarations by the G20.
fragment (also: fărămă, frântură, hârb, fracţiune)

2. "dintr-o piatră"

fragment
volume_up
spawl {noun}

Synonyms (English) for "fragment":

fragment

Context sentences for "fragment" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianDoriți să ascultați un fragment din piesa heavy metal preferată sau dintr-un concert de vioară, când vă sună telefonul?
Want to hear a snippet of your favorite heavy metal song or violin concerto when your phone rings?
RomanianAm o obligație puternică față de cetățenii UE și, prin urmare, nu pot să susțin acest fragment din raport.
I have a strong obligation to the citizens of the EU and, therefore, I cannot support this passage in the report.
RomanianAcest aspect este fundamental şi ar trebui să avem o dezbatere în acest sens, nu să îi fie dedicat doar un fragment în cadrul unui raport.
This is fundamental and we should therefore be having a debate about that instead of just one passage being devoted to it in a report.
RomanianTotuşi, pe acelaşi site web, am găsit şi un fragment din Cartea lui Ieremia: "Există speranţă pentru descendenţii tăi, spune Dumnezeu.
However, on the same website I also came across a passage from the Book of Jeremiah: 'So there is hope for your descendants, declares the Lord.
RomanianAş dori să citesc un fragment scurt pe care l-am primit de la un deputat în Parlamentul din Sri Lanka, districtul Jaffna, dl Selvarajah Kajendren, din 10 martie.
I would like to read a short piece that I received from a Sri Lankan Member of Parliament in the Jaffna district, Mr Selvarajah Kajendren, dated 10 March.
RomanianDle preşedinte, doamnelor şi domnilor, doresc să fac referire la un fragment din cadrul discursului dlui comisar De Gucht privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare.
Mr President, ladies and gentlemen, I should like to refer back to a passage of Commissioner De Gucht's speech on international development cooperation.
RomanianDe exemplu, puteţi utiliza lupa pentru a citi un fragment comprimat de text de pe o pagină web sau pentru a vedea mai bine o porţiune a unei imagini dintr-un program de editare a fotografiilor.
For example, you can use the Magnifier to read a small block of text on a Web page or to easily see a part of a picture in a photo editing program.